Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Bokomtale: Politisk-Administrative rammer for barnehageledelse

Boka Poltitisk-administrative rammer for barnehageledelse har fått positiv omtale i "Første Steg", Utdanningsforbundets tidsskrift for Barnehagelærere.

Bilde av bokens forside
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Forlaget omtaler boken slik:

Barnehagefeltet har i løpet av få år gjennomgått store forandringer og utviklet seg til en betydelig samfunnssektor. Denne boka gir lederne av denne sektoren ny og nødvendig kunnskap, og de får oversikt over det politisk-administrative systemet som alle barnehagelærere skal jobbe i.

Barnehageledelsen har ansvar for barnehagens forhold til omverdenen. Det krever god innsikt i hvordan sektoren er bygd opp politisk og administrativt. Ledernes utfordringer kan være å representere barnehagen i politiske prosesser, det kan være å følge opp ulike former for styring, og det er å ta ansvar for lokal iverksetting av vedtak gjort av andre. Men det er også samarbeid med ulike instanser og lokale nettverk, til beste for barn. Og det er ledelse i en konkurransesituasjon.

Boka er delt i to hoveddeler og har 12 kapitler:
Del 1 Aktører og rammer
Del 2 Barnehagepolitiske avgjørelser og prosesser rundt barnehagen

En lærebok for studenter og lærere i samfunnsfag og i området Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagelærerutdanningen. Den er også skrevet for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager, og for forskere.

 

I en fersk bokomtale i tidsskriftet Første Steg får altså Kjetil Børhaug og Kari Hoås Moens bok gode skussmål.

Omtalen kan leses i vedlegget til høyre.