Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Marit Skivenes og Katrin Križ med ny artikkel i tidsskriftet Child & Family Social Work

Katrin Križ og Marit Skivenes har fått publisert sin artikkel “Child welfare workers' perceptions of children's participation: a comparative study of England, Norway and the USA (California)” i tidsskriftet Child & Family Social Work. Den er tilgjengelig på nett nå som Early View, og blir å finne i en trykket utgave senere i år.

Hovedinnhold

Artikkelen ser på hvordan barnevernsarbeidere i Norge, England og USA ser på barns medvirkning. Studien baserer seg på 91 kvalitative intervju. Križ og Skivenes fant at alle de norske arbeidstakerne så på barns deltagelse som en del av beslutningsprosessen, mens henholdsvis 40 % av de engelske og 35 % av de amerikanske arbeidstakerne hellet mot et syn på at barns deltagelse kan anses som symbolsk eller som ikke eksisterende. Videre fant Križ og Skivenes at barnevernsarbeidere i alle tre land så på barns deltagelse som det å høre på barnas mening, og som en form for informasjonsinnsamling.

Artikkelen kan leses i sin helhet her.