Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Gigliola Mathisen Nyhagen med artikkel i International Journal of Public Administration

Gigliola Mathisen Nyhagen har publisert artikkelen "Between Slow and Comprehensive Reformers: Comparing Government’s Funding Policies of Universities in Three European Countries" i International Journal of Public Administration .

Hovedinnhold

Artikkelen analyserer konsekvensene av politisk-administrative systemer for offentlige reformer i finansiering av høyere utdanning. En nasjonal sammenligning av den statlige finansieringspolitikken til universiteter i Frankrike, Norge og England siden 1980-tallet tjener som grunnlag for analyse. Mathisen utfordrer den vanlige klassifiseringen av politisk-administrative regimer hvor ofte tidlig og omfattende reformatorer blir standardverdien for hva som kjennetegner en reform. Videre viser Mathisen hvordan bestemte sti-avhengige mekanismer kan forklare endringsprosesser i land som forbindes med muligheter til å hindre endring (Frankrike), men også for land som blir knyttet opp til omfattende reformer (England, samt inkrementell reform (Norge). 

Artikkelen kan leses i sin helhet her.