Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Marit Skivenes har skrevet bokkapittelet "Towards a new theory of professional discretion – the importance of reaching for the difficult".
Lægreid, Rykkja og Christensen med artikkel om etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter.
I en ny artikkel sammenligner Professor Marit Skivenes og kollegaer krav til begjæringer om omsorgsovertakelser på tvers av de fire barnevernsystemene i Norge, England, Finland og USA.
Lægreid og Sætren med kapittel i håndbok for offentlig forvaltning og administrasjon.
Professor Ivar Bleiklie med artikkel utgitt i Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions.
Tor Halvorsen og kollegaer med bok om FNs klimamål.
Når arbeid og organisasjon i offentlige direktorater og etatater digitaliseres, utfordres både arbeidsplassene og hvordan disse etatene blir organisert og styrt, skriver Torstein Nesheim i Ukeavisen Ledelse.
Insentivsystemer for helsetjenester kan være problematisk, viser en studie av helsesystemer i Bangladesh.
Talehandlinger og utfall av stridigheter om narrativer – om harde fakta og om prosjekter - skaper organisasjoner
Forskning på offentlig forvaltning er blitt mer internasjonal
Førsteamanuensis Lise H. Rykkja har skrevet kapittelet "Håndtering av ekstremvær, flom og skred" i boken " En Smartere Stat: Veier til bedre politikk og styring".
Professor Marit Skivenes mottar 10 millioner fra Forskningsrådet til barnevernsforskning. Det nye tilskuddet inngår i hennes nye store senter, som blir et kraftsentrum i europeisk forskning på barn og deres rettigheter.
USA og Tyskland er de mest populære utvekslingsdestinasjonene blant studentene ved instituttet viser tall fra de siste to årene.
Ifølge Forskningsindeksen rangerer Per Lægreids samlede publiseringer som nr. 26 totalt i Norge, nr. 5 totalt ved UiB og helt i front ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Professor Per Lægreid og Professor Kari Tove Elvbakken har vært gjesteredaktører til det spennende spesialnummeret.
Regjeringen har bestemt at barnehagelærerens rolle skal sees nærmere på av en ekspertrguppe. Professor Kjetil Børhaug skal lede gruppen.

Sider