Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

A new article by Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja examines the police reform that culminated with a proposal for new police structure in 2015.
En ny artikkel av Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja tar for seg politireformen som i 2015 kulminerte med forslag om ny struktur i politiet.
Marit Skivenes and June Thoburn (East Anglia University, UK) has recently published their article “Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children” in the journal “Child and Family Social Work”
Marit Skivenes og June Thoburn (East Anglia University, UK) har nylig publisert artikkelen deres «Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children” I tidsskriftet «Child and Family Social Work”.
Regjeringens strukturreform i høyere utdanning har ført til færre institusjoner, men fusjonsdebatten pågår fremdeles. I et debattseminar arrangert av NIFU kom det frem flere ulike syn på utfordringene av reformen.
Det internasjonale forskningsprosjektet TROPICO har fått støtte gjennom EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Prosjektet ledes fra Universitetet i Bergen.
Orest Masue has alongside with Professsor Steinar Askvik published a new article in : "International Journal of Public administration". The article investigates if school committees are a source of empowerment using insights from Tanzania.
En ny studie viser at nordmenn vurderer grupper av mennesker ulikt når det kommer til hvilke grupper de mener politiet bør kunne telefonovervåke.
Baniamin og Jamil viser at tilliten til byråer som kjemper mot korrupsjon varierer mellom tre ulike sør-asiatiske land.
Helge Renå og Jarle Trondal skriver om kampen mot surveymonsteret i siste nummer av Stat og Styring.
Ivar Bleiklie har, sammen med Jürgen Enders og Benedetto Lepori, redigert en bok som nå publiseres av Springer. Svein Michelsen har bidrag til boken.
Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars er redaktører av en ny bok om tjenestedemokratiet. I boken finner man bidrag fra forskere fra hele fire institutter ved SV-fakultetet, og Uni-Research Rokkansenteret.
Læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning benyttes som styringsverktøy på ulike måter i ulike nasjonale kontekster.
Dette viser en ny artikkel av Dag Arne Christensen og Jacob Aars i tidsskriftet Terrorism and Political Violence.
Lise Rykkja og Per Lægreid har vært redaktører i et temanummer i tidsskriftet. Dette nummeret har samfunnssikkerhet og krisehåndtering som tema. Helge Renå bidrar med artikkel.
Hanne Kvilhaugsvik, Svein Michelsen, Agnete Vabø og Endre Kvam har publisert en artikkel i tidsskriftet European Journal of Education. Artikkelen omhandler læringsutbytte i høyere utdanning, og den betydningen av profesjoner og disipliner i utviklingen av læringsutbyttebeskrivelser.
– Vurderinger gjort på feil grunnlag, skriver stipendiat Helge Renå ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Jacob Aars har sammen med Dag Arne Christensen publisert en ny artikkel i Scandinavian Political Studies med tittelen "The 22 July Terrorist Attacks in Norway: Impact on Public Attitude towards Counterterrorist Authorities".

Sider