Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Per Lægreid fikk tildelt Ulrich Kloeti-prisen for lang og tro tjeneste til IPSA sin forskningskomite, Structure and Organization of Government(SOG), og for sitt arbeid med governance.
Postdokotor Hogne L. Sataøen har publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.
Thorvald Gran og Nadia von Jacobi har nylig fått en artikkel publisert i The European Journal of Social Science. Artikkelen heter How and when does speech-acting generate social innovations, og den undersøker språkets konstitutive kraft på sosial innovasjon og organisering i et talehandlingsteoretisk rammeverk.
Marit Skivenes og Katrin Križ har fått tildelt pris for beste artikkel av tidsskriftet International Social Work for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives".
Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad har publisert artikkelen Whistleblowing in Local Government: An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities i tidsskriftet Scandinavian Political Studies.
Per Lægreid og Lise H. Rykkja har skrive og medforfatta to bokkapittel i boka Public Administration Reforms in Europe; The View from the Top, redigert av Gerhard Hammerschmid, Steven Van de Walle, Rhys Andrews og Philippe Bezes . Boka vert publisert i slutten av Juni.
Stipendiat Helge Renå har skrevet en artikkel i siste nummer av Stat & Styring der han stiller spørsmål ved ukritisk bruk av survey-undersøkelser i samfunnsforskningen.
The Department will offer a PhD Course in Democracy and Citizenship in Education this fall. Deadline for application is September 9th.
Professor Marit Skivenes has co-authored a new article. The article is in connection with the project " Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services".
Vi søkjer no etter seminarleiarar for vårsemesteret 2023. Søknadsfristen er 30. november!
Bjarne Jensen og Alf-Inge Jansen er redaktører for en ny bok om kommunereformen.
Marit Skivenes and Milfrid Tonheim have published an article on “Improving the Care Order Decision-Making Processes: Viewpoints of Child Welfare Workers in Four Countries” in Human Service Organizations.
Ida Juhasz and Marit Skivenes have published an article on “The Population's Confidence in the Child Protection System – A Survey Study of England, Finland, Norway and the United States (California)” in Social Policy & Administration.
Marit Skivenes has together with Jill Berrick (US), Jonathan Dickens (UK) and Tarja Pösö (Fin) published an article on “Parents' involvement in care order decisions: a cross-country study of front-line practice” in the journal Child & Family Social Work.
I nærare sytti prosent av sakene der barn skal takast frå foreldra, er barns stemme nesten fråverande. – Eit urovekkande høgt tal, seier professor Marit Skivenes.
Marit Skivenes har sammen med Anne-Mette Magnussen (HiB) publisert artikkelen “The Child’s Opinion and Position in Care Order Proceedings: An Analysis of Judicial Discretion in the County Boards’ Decision-Making” i tidsskriftet International Journal of Children's Rights.
Ivar Bleiklie, Gigliola Mathisen Nyhagen, Jürgen Enders og Benedetto Lepori har bidratt med et kapittel i boken «Towards European Science: Dynamics and Policy of an Evolving European Research Space».
The department of Administration and Organization Theory is proud to present the new course AORG211 Multilevel Governance : National Government Administration and the EU

Sider