Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Jacob Aars og Tone A. Andreassen (HiO) har skrevet en kronikk om NAV-reformen i Dagens Næringsliv, der de skriver at reformen har vært mer preget av spesialisering og arbeidsdeling enn av integrering og samordning.
Gigliola Mathisen Nyhagen holdt mandag 4. Mai en presentasjon for Sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen i anledning deres seminar om organisasjonsutvikling.
Tom Christensen, Per Lægreid and Lise H. Rykkja have published an article in International Review of Administrative Sciences.
Gigliola Mathisen Nyhagen har publisert artikkelen "Between Slow and Comprehensive Reformers: Comparing Government’s Funding Policies of Universities in Three European Countries" i International Journal of Public Administration .
Associate Professor Lars Christian Blichner has published an article on “Epistemic Dependence and the EU Seal Ban Debate” in the Open Access Journal “Politics and Governance”.
Ivar Bleiklie, Jürgen Enders og Benedetto Lepori har fått publisert artikkelen "Organizations as Penetrated Hierarchies: Environmental Pressures and Control in Professional Organizations" i Organization Studies.
På Vestlandsrevyen i går kommenterte Førsteamanuensis Jacob Aars en fersk meningsmåling og sjansen for at Arbeiderpartiet kan innta byrådskontorene i Bergen.
Førsteamanuensis Jacob Aars har skrevet en kronikk på NRK Ytring: «Ungdommer med ordførerkjede», der han spør om yngre ordførerkandidater er egnet til vervet som kommunens fremste representant.
Ivar Bleiklie har utgitt en ny artikkel i Organization Studies sammen med Jürgen Enders og Benedetto Lepori.
Katrin Križ og Marit Skivenes har fått publisert sin artikkel “Child welfare workers' perceptions of children's participation: a comparative study of England, Norway and the USA (California)” i tidsskriftet Child & Family Social Work. Den er tilgjengelig på nett nå som Early View, og blir å finne i en trykket utgave senere i år.
– Å ha bodd og studert i utlandet blir vektlagt i arbeidsmarkedet, sier Nina Gry Stein til SRIB.
Boka Poltitisk-administrative rammer for barnehageledelse har fått positiv omtale i "Første Steg", Utdanningsforbundets tidsskrift for Barnehagelærere.
Marit Skivenes er for tiden aktuell med ny artikkel publisert i Tidsskrift for Velferdsforskning.
Per Lægreid og Lois Recascino Wise har bidrege med eit kapittel i den nye utgåva av Comparative Civil Service Systems in the 21st Century.
Haldor Byrkjeflot, Tom Christensen and Per Lægreid have published an article in “Scandinavian Political Studies”.
Se Per Lægreids presentasjon fra konferanse om forskning etter 22. juli.
Rapporten er publisert av Vårdanalys, eit svensk myndigheitsorgan som har som oppdrag å granske og analysere helse - omsorgssektoren i Sverige. Arbeidet er initiert og gjennomført av Vårdanalys og Hogne Sataøen har bidrege som medforfattar i delen om den norske sjukehusreforma. Den svenske Regjeringa er formell mottakar av Vårdanalys sine rapportar.
Lise H. Rykkja and Dion S. D. Curry, Swansea University, have published an article in the latest issue of “Stat & Styring”.

Sider