Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Per Lægreid og Lois Recascino Wise har bidrege med eit kapittel i den nye utgåva av Comparative Civil Service Systems in the 21st Century.
Haldor Byrkjeflot, Tom Christensen and Per Lægreid have published an article in “Scandinavian Political Studies”.
Se Per Lægreids presentasjon fra konferanse om forskning etter 22. juli.
Rapporten er publisert av Vårdanalys, eit svensk myndigheitsorgan som har som oppdrag å granske og analysere helse - omsorgssektoren i Sverige. Arbeidet er initiert og gjennomført av Vårdanalys og Hogne Sataøen har bidrege som medforfattar i delen om den norske sjukehusreforma. Den svenske Regjeringa er formell mottakar av Vårdanalys sine rapportar.
Lise H. Rykkja and Dion S. D. Curry, Swansea University, have published an article in the latest issue of “Stat & Styring”.
Jacob Aars ved Instituttet og Tone Alm Andreassen (HiOA) har deltatt i åpen høring om NAV i kontroll- og konstitusjonskomiteen som representanter for evalueringen.
Den 1. september er søknadsfrist for suppleringsopptaket til utveksling våren 2015. Det er fortsatt mange ledige plasser igjen.
Fredag den 13. Juni arrangerte Instituttet Rosesermoni for masterstudentene som leverte masteroppgaven sin dette semesteret.
Hvem har ansvar i sykehussektoren, og hva kan vi kreve av dem? Peter Lango er ph.d.-stipendiat i administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker på ansvarsrelasjoner i sykehussektoren.
Both Ishtiaq Jamil and Steinar Askvik has contributed to this special issue of "Public Organization Review", which explores and analyzes governance and policy issues in South, Southeast and East Asia.
The Emotional Dimension in Risk Assessment: A Cross-Country Study of the Perceptions of Child Welfare Workers in England, Norway and California (United States)
Forvaltningen og de offentlige organisasjonene er viktig for innbyggernes velferd. – Hvis politiet fungerer dårlig er det jo egentlig ganske kritisk. Det er et av de spørsmålene det forskes på ved vårt institutt, sier PHD Kristin Reichborn-Kjennerud.
Marit Skivenes and Katrin Križ have published an article in Children and Youth Services Review Volume 35, Issue 11, November 2013, Pages 1862–1870.
New article from Anne Lise Fimreite, Per Lægreid, Lise H. Rykkja & Peter Lango in Studies in Conflict & Terrorism.
Alf Inge Jansen og Audun Offerdal, begge professor emeritus ved instituttet for adm.org, med kronikk om kommunesamanslåing saman med Bjarne Jensen frå Høgskulen i Hedmark.
Marit Skivenes har publisert en artikkel i European Journal of Social Work sammen med Tarja Pösöa og Anne-Dorthe Hestbæk. Marit Skivenes has published an article in European Journal of Social work. The article was written with Tarja Pösöa and Anne-Dorthe Hestbæk.
Forskargruppeseminar leia av Svein Michelsen 23.08.13 klokka 10.15-12.00
Stat og styring refererar frå årets Statsviterkonferanse med innlegg frå Per Lægreid og Kristin Rubecksen.

Sider