Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

I etterkant av framlegginga rapporten frå 22. juli-kommisjonen har det komme fleire innspel frå forskarar ved institutet.
Siden tusenårsskiftet har ikke mindre enn ti utredninger påpekt organiseringsproblemene som ble synlige under terroren i fjor.
Svein Michelsen has together with Bjørn Stensaker written a new article called “Governmental steering, reform and the institutionalization of student interest in higher education in Norway”
This new volume in the series Research in Public Policy Analysis and Management is edited by Sandra Groeneveld and Steven Van De Walle. Tom Christensen and Per Lægreid have contributed with the second chapter named "Post-NPM Reforms: Whole of Government Approaches as a New Trend".
Ann Karin Tennås Holmen disputerte fredag 14.oktober for PhD-graden ved UiB. Hun argumenterer i sin avhandling for at vi enten må godta at politikerne mister kontroll, eller at vi må finne nye insentivstrukturer for å sikre kontrollen. For styringsnettverkene er kommet for å bli
Hvordan kan det forklares at vi er blitt mer skeptisk til antiterrortiltak etter 22/7 spør Lise H.Rykkja, Peter Lango, Anne Lise Fimreite og Per Lægreid i denne artikkelen i Aftenposten.
Artikkel av Svein Michelsen og Bjørn Stensaker publsert i Tertiary Education and Management (TEAM). Artikkelen omhandler studentenes rolle i styring av universitetet.
Artikkel av Per Lægreid, Paul G. Roness (UiB) og Koen Verhoest (Catholic University Leuven) i det annerkjente tidsskriftet Organizational Studies.
Boka Risk Management Trends, redigert av Giancarlo Nota, blei publisert i juli 2011. Peter Lango, Lise H. Rykkja og Per Lægreid frå institutt for adm.org. har delteke med kapittelet 'Organizing for Internal Security and Safety in Norway'.
Artikkel av Lise H. Rykkja, Per Lægreid og Anne Lise Fimreite i Critical Studies on Terrorism.
Per Lægreid, Anne Lise Fimreite og Lise H. Rykkja har blitt intervjua av Bergens Tidende i to artiklar opp mot terrorhandlingane den 22.juli.
Ny artikkel av Tom Christensen, Anne Lise Fimreite og Per Lægreid i Administration & Society.
I artikkelen i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (2/2011) ser Kristin Lofthus Hope og Lise Hellebø Rykkja nærmere på innføring av enhetlig ledelse på ulike nivåer ved UiB og NTNU de siste årene. Den sentrale problemstillingen omhandler de ansattes oppfatninger av enhetlig ledelse.
Innlegg av Thorvald Gran i den nyeste utgaven av Historisk Tidsskrift.
Artikkel med redaktørane av den nye boka "Organisering, samfunnsikkerhet og krisehåndtering" i På Høyden den 10.juni.
Artikkel av Paul G.Roness og Vidar W.Rolland (NSD) i den nyeste utgaven av International Journal of Public Administration.
Denne nye boka er et resultat av prosjektet "Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering", på Rokkansenteret, finansiert av NFR. Fem av kapitlene er basert på masteroppgaver skrevet av tidligere masterstudenter ved instituttet. Boka er redigert av Anne Lise Fimreite, Lise Hellebø Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid.
Carsten Greve fra Copenhagen Business School har skrive ein omtale av boka "Change and Continuity in Public Sector Reform: Essays in honour of Per Lægreid".

Sider