Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Artikkelen "How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the Norwegian welfare administration reform", der Anne Lise Fimreite og Per Lægreid er medforfattarar, er publisert i Journal of Public Administration.
New article from Per Lægreid and Tom Christensen published in the Journal of Information Technology & Politics, Volume 7, Issue 1 January 2010.
Fredag den 4.desember inviterte CTF (Centrum för tjänsteforskning) og Finansdepartementet til seminar om samordning av service og administrasjon i offentlig sektor ved Karlstads Universitet. Per Lægreid var ein av deltakarane.
Democracy and administrative policy: Contrasting elements of NPM and post-NPM
Anne Lise Fimreite er en av tre gjesteredaktører i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Velferdsforskning nr.3, 2009.
Ny artikkel publisert i Public Administration Review
Læreboken "Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte" har nå kommet i sin andre utgave. Professorene Per Lægreid og Paul G. Roness fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er to av forfatterne.
Working Papers from the Rokkan Centre in full text.
Professorane Per Lægreid og Anne Lise Fimreite ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har skrevet et kapittel i boken Flernivåstyring og demokrati, redigert av Ingrid Helgøy og Jacob Aars.
Professors Per Lægreid and Anne Lise Fimreite at the Department of Administration and Organisation Theory have written an article in Public Management Review on welfare state administration

Sider