Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Musikken i offentligheten /musikkens offentlighet

Hovedinnhold

Dette heldagsseminaret bringer sammen forskere og aktører fra norsk musikkliv som på ulike måter tematiserer og problematiserer musikkens rolle i norsk offentlighet. I første del av seminaret tematiseres hvordan musikk som en del av offentligheten kan inngå i viktige samfunnsendrende prosesser, både i forhold til identitets- og meningsdannelse, samt hvordan musikk historisk har satt sitt preg på norsk offentlighet. Andre del av seminaret retter et kritisk fokus mot musikkritikkens og musikkformidlingens vilkår og former i dagens offentlighet, blant annet med utgangspunkt i undersøkelser av musikksmak og kulturpreferanser blant studenter.

Program:

09.00-09.15 Kaffe

09.15 Hans Weisethaunet (Institutt for musikkvitenskap/UiO) - Musikk – identitet — offentlighet

10.15 Jostein Gripsrud (Institutt for informasjons- og medievitenskap/UiB) - Musikk i den norske offentligheten på 60-tallet

11.15 Torgeir Uberg Nærland (Institutt for informasjons- og medievitenskap/UiB) - Den norske hip hop-scenen som arena for (politisk) meningsdannelse

1200-1300 Lunch

13.00 Peter Larsen (Institutt for informasjons- og medievitenskap / UiB) - Musikkritikken og den nye offentlighet

14.00 Synnøve Engevik (Konservator/ Rockheim) - Rockheims rolle i norsk offentlighet

14.45 Eirik Kydland (Redaktør /musikkmagasinet ENO) Populærmusikkens kritikk: erfaringer og perspektiv fra musikkmagasinet ENO

15.30 Jan Fredrik Hovden(Institutt for informasjons- og medievitenskap / UiB)  og Svein Bjørkås (Institutt for musikkvitenskap/UiO) - Studenter, musikk og offentlighet

Slutt ca. 16.15

Alle interesserte er hjertelig velkomne!