Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies

1. desember 2010 ble Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies høgtidelig åpnet. Vi starter nå det nye året med å invitere alle interesserte kandidater til å bli medlem i den nye forskerskolen.

Hovedinnhold

Please find an English version as a pdf-file at the end of this page.

Grieg Research School er åpen for kandidater som er tatt opp på relevante PhD-program innen fagfeltene musikkvitenskap, musikkpedagogikk og musikkterapi, og dessuten for kandidater som er tatt opp på det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg vil forskerskolen være relevant for kandidater som går i formaliserte førstelektorløp innen de samme fagfeltene.

 Grieg Research School skal utvikle fleksible kurs- og seminartilbud som kan oppleves som relevante for flest mulige av de aktuelle kandidatene innen det tverrfaglige musikkfeltet, samtidig som det er rom for at kandidatene supplerer med andre relevante kurs, innenfor sitt spesialområde.

 Kandidater tilknyttet til Grieg Research School får tilbud om følgende kurs- og opplæringsopplegg:

1) Philosophy of Science (Vitenskapsteori, 10 stp i samarbeid med Senter for vitenskapsteori)

2) Interdisciplinary Music Studies (Tverrfaglige musikkstudier, 10 stp for alle kandidater)

3) Specialization (Spesialisering, 10 stp tilpasset kandidatens prosjekt og faglige bakgrunn).

Anerkjente forskere, både nasjonalt og internasjonalt, vil bli brukt som forelesere. I tillegg til forelesninger og workshops, vil det også bli arrangert seminar der kandidatene kan presentere sitt arbeid. Det vil bli brukt ulike format for disse seminarene. Noen vil være knyttet til kurs innenfor forskerskolen, andre vil være knyttet til disputaser eller andre begivenheter.

Vi ønsker å bygge opp en vital forskerskole og forskernettverk. Vi ønsker derfor å invitere kandidater i alle faser av PhD-prosessen til å bli medlem i Grieg Research School, enten man er i starten eller i slutten av prosessen. For de som skulle nærme seg slutten av prosessen, vil for eksempel disputasen kunne annonseres gjennom Grieg Research School, dersom kandidaten skulle ønske det. Slik kan kommende disputaser bli spennende begivenheter for alle medlemmer av forskerskolen og bidra til byggingen av et akademisk miljø.

For de som er medlemmer i andre forskerskoler, kan det være nyttig å vite at man uten problem kan være faglig tilknyttet og medlem av flere forskerskoler samtidig. Det eneste som krever en formell avtale, er dersom en kandidat ønsker å være knyttet til PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, eller om en kandidat ønsker å ha en veileder ved Universitetet i Bergen i tillegg til veilederen ved den institusjonen hvor han eller hun er tatt opp som kandidat. For et slikt veiledningssamarbeid kan det inngås en cotutelle-avtale mellom institusjonene. Dette har Universitetet i Bergen veletablerte prosedyrer for.

Hvis du ønsker å registrere deg som medlem av Grieg Research School, så ber vi om at du om mulig gjør dette innen fredag 21.januar. Vi trenger å vite både hvor mange medlemmer forskerskolen kommer til å ha nå i oppstartsfasen og hvem medlemmene er for å være i stand til å planlegge aktiviteten på en best mulig måte. Du kan registrere deg ved å sende en e-post til liv.qvale@uni.no.

Vi ønsker å utvikle forskerskolen i dialog med de kandidatene som er medlemmer. De som registrerer seg, vil derfor etter kort tid få tilsendt en e-post hvor vi ber den enkelte gi tilbakemeldinger på sine behov og ønsker, forslag og ideer når det gjelder både innhold og organisering av forskerskolen.