Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Senter for Griegforskning åpnet

Munch har Munch-museet. Ibsen har Ibsensenteret. UiB-rektor Sigmund Grønmo åpnet Senter for Griegforskning på onsdag.

Hovedinnhold

Artikkelen er skrevet av Kim E. Andreassen og hentet fra UiBs internavis På Høyden.

Universitetet i Oslo tar ansvar for Ibsen med Senter for Ibsen-studier, Oslo kommune tar ansvaret for Munch gjennom Munch-museet. Med Senter for Griegforskning tar UiB, Bergen kommune og Kunstmuseene i Bergen nå ansvar for en av de største norske kunstnerne, med støtte fra Kavlifondet.

– Vi er veldig glade for nå å få Senter for Griegforskning. Dette har vært drøftet i mer enn ti år, sier rektor Sigmund Grønmo.

Godt samarbeid
Senteret skal samarbeide både med Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, og Griegakademiet for å styrke forskningen og formidlingen av Edvard Grieg og andre vestlandskomponister, både nasjonalt og internasjonalt

Kulturbyråd Harald Victor Hove roste det gode samarbeidet mellom universitet, bibliotek, kommune og sponsor.

– Gode krefter har funnet hverandre og fått ting til, sa Hove.

 

Ny Grieg
Men det er ikke bare den historiske arven etter Grieg som skal forskes på og formidles. Å få frem nye perspektiver fra arkivene og å sette musikktradisjonen i sammenheng med dagens moderne vestlandsmusikk blir også ansett som viktig.

– Hvem vet, kanskje Datarock også får plass i forskningen på senteret, sa Grønmo under velkomsttalen.

Professor Patrick Dinslage er president i Det internasjonale Grieg Selskap. Han er også opptatt av å få frem nye perspektiver i Griegforskningen.

– Jeg håper at senteret kan bidra til at Grieg blir dagsaktuell ved at unge forskere fra Norge og utlandet utvikler nye ideer og perspektiver på Grieg, sier Dinslage som skal forske på senteret.

På biblioteket
Senteret holder hus ved Bergen offentlige bibliotek, som eier de fleste av originaldokumentene rundt Edvard Grieg. Forskningsgruppen ved senteret skal ha én professorstilling, to professor II-stillinger og to doktorgradstipender.

Den økonomiske plattformen for den femårige oppstartsfasen blir årlig på 2,6 millioner kroner og fordeles slik:
* Bergen kommune dekker en full professorstilling i fem år (2012 til 2016)
* Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek gir lokaler/arbeidsplass, samt nødvendig infrastruktur, på Hovedbiblioteket.
* Kavlifondet har gitt tilsagn om finansiering som dekker to professor II-stillinger i tre år.
*Universitetet i Bergen bidrar med to stipendiatstillinger.