Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Griegakademiet - Institutt for musikk markerer økt satsing på musikkterapi

Universitetet i Bergen starter i disse dager, som det første universitetet i Norden, opp et femårig integrert masterprogram i musikkterapi. Velkommen til offisiell åpning av den nye utdanningen, fredag 27. august, klokken 18.00i Grieghallens foajé, i forbindelse med Griegakademiets årlige åpningskonsert.

Hovedinnhold

Helsevesenet står overfor store utfordringer innen felt som eldreomsorg, psykisk helse,
forebygging og rehabilitering. Samtidig er det et økende fokus på nye arbeidsmåter, med
vekt på samhandling, brukerinvolvering, mestring og ressurser. Disse utviklingstendensene
innebærer en raskt voksende interesse for musikkterapi.
For å møte disse utfordringene har UiB opprettet en ny studiemodell for
musikkterapiutdanningen. Mens studiet tidligere var en videreutdanning på 2 eller 3 år, er
musikkterapi nå etablert som en femårig grunnutdanning som leder fram til mastergrad og
profesjonskompetanse i musikkterapi.
Med innføring av den nye studiemodellen hadde UiB i vår en rekordsøknad til
musikkterapistudiet, med over 180 søkere.
Instituttleder Frode Thorsen ved Griegakademiet uttaler:
- Musikkterapi ble etablert hos oss i 2006 med støtte fra GC Rieber Fondene. Universitet sin
satsing på feltet kombinert med videre støtte fra GC Rieber Fondene har bidratt til at vi på
kort tid har nådd et nivå på forskning og utdanning som plasserer vårt fagmiljø blant de aller
fremste i Norden.
Det nye studieprogrammet er unikt i norsk sammenheng og det er svært gledelig at søkingen
til studiet har vært så god.
Studieprogrammet åpnes offisielt fredag 27. august i forbindelse med Griegakademiets
åpningskonsert i Grieghallens foajé, bl.a. med innslag fra barnevernsrevyen “Kom
nærmere.”. Konserten starter kl 18.00.

Program:

Knut Nystedt (1915): “Immortal Bach” Johann Seb. Bach (1685-1750): Contrapunctus 1 og 9 fra “Die Kunst der Fuge” Innslag fra revyen “Kom nærmere”. Musikalsk ansvarlig: Viggo Krüger Kenneth Sivertsen (1961-2006): “Brevet frå Loise” (1991), for jentekor, piano, cello og tverrfløyte “Stravinsky palettes”, ensembleimprovisasjon.