Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Musikkens virkning 2010

Musikknett Vest inviterer i samarbeid med Holbergdagene i Bergen 2010 til konferansen ”Musikkens Virkning”. Tid: 29.-30. november Sted: Nygårdsgt.5, Studio A (Stein Rokkans hus, UiB)

MUSIKKENS VIRKNING 2010

 

 

Musikknett Vest inviterer i samarbeid med Holbergdagene i Bergen 2010 til konferansen

”Musikkens Virkning”.

 

 

Tid: 29.-30. november

 

Sted: Nygårdsgt.5, Studio A (Stein Rokkans hus, UiB)

 

 

Innhold

Formålet med seminaret er å stimulere til tverrfaglig nytenkning omkring spørsmål som står sentralt i mange fagmiljøer, men som sjelden diskuteres på tvers av fagdisiplinene: spørsmålet om musikkens virkning. Mange tilnærminger vil være aktuelle, både teoretiske, historiske, pedagogiske, terapeutiske og kunstneriske. Ved å utforske temaer som musikkverkets

virkningshistorie; fortolking, resepsjon og diskurs; pedagogisk bruk, læring og

terapeutisk endring, vil relasjonene mellom ulike deler av musikkfaget kunne artikuleres og diskuteres.

 

Seminaret vil bestå av keynoteinnlegg, utvalgte innlegg og diskusjoner. Første dagen vil presentasjonene hovedsakelig være på norsk, andre dagen blir det presentasjoner på engelsk.

 

 

Påmelding

Deltakelse på konferansen er gratis. Vi ønsker likevel å få en oversikt over konferansedeltakerne, så vi ber alle interesserte sende en påmelding til:

Liv Gunnhild Qvale, liv.qvale@uni.no

 

Holbergdagene har en sponsoravtale med Comfort hotel Holberg, avtalen gir en rompris på kr. 620,- per døgn.

 

Vi tar imot påmeldinger fram til fredag 26. november. Men dersom du har behov for overnatting i forbindelse med konferansen, og ønsker å benytte deg av Comfort hotel Holberg, så ber vi om at du melder fra om dette innen 10.november. Vi foretar da en felles rombestilling.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

Mandag 29. november                   

Sted: Nygårdsgt.5, Studio A (Stein Rokkans hus, UiB)

09.00 - 09.30

Ankomst, registrering, kaffe

09.30 - 10.00

Åpning og kort orientering om samarbeidet i Musikknett Vest

Professor Frode Thorsen, UiB og professor Magne Espeland, HSH

 

10.00 - 11.00

Key-note: Musikk, hjerne og nevroplastisitet: Implikasjonar for bruk av musikkterapi ved nevrologiske lidingar

Overlege og Dr. Med. Geir Olve Skeie, Haukeland Universitetssjukehus

 

11.00 - 11.30

“The Science Fair”: A Prototype Case Study of Music and Lyrics as Mediums of Creative and Artistic Science Communication and Education

Førsteamanuensis Oded Ben-Horin, Høgskolen Stord/Haugesund

(med Bettina Smith, UiS og Thomas Dahl, UiB)

 

11.30 - 12.00

Skolekonserter – ”virker” de – og med hvilken kvalitet?

Stipendiat Kari Holdhus, Høgskolen Stord/Haugesund

 

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.30

Når musikken vibrerer i barnet og klinger ut: Noen betraktninger fra en lytter

Høgskulelektor Øystein Salhus, Høgskolen i Volda

 

13.30 - 14.00

Virker musikken slik jeg vil? Musikklytting som "egenbehandling" og terapeutisk arbeidsform i psykisk helsevern

Musikkterapeut Tor Olav Heldal, Nordfjord psykiatrisenter

 

14.00 - 14.30

Musikk i fengsel og frihet – eit døme på musikkens virkning

Stipendiat Lars Tuastad, Griegakademiet - Institutt for musikk, UiB

 

14.30 - 15.00

Knowledge and science in musical practice

(presentasjonen holdes på norsk)

Førsteamanuensis Njål Vindenes, Griegakademiet, Høgskolen i Bergen

 

15.00 - 15.15

Kaffe

15.15 - 15.45

Musikk og tilpasset opplæring – om å kunne spille på flere strenger

Førsteamanuensis Torleiv Furnes, NLA Høgskolen

 

16.00 - 16.30

Panelinnlegg

16.30 - 17.30

Debatt

 

 

Tirsdag 30. november      

 

Sted: Nygårdsgt.5, Studio A (Stein Rokkans hus, UiB)

 

09.00 - 09.30

Kaffe

09.30 - 10.30

Key-note: From furniture music to purring couches: Sound and music in arts and design

Førsteamanuensis Trond Lossius, Kunsthøgskolen i Bergen

 

10.30 - 11.00

Education Reform and the Music Doctorate: Current Issues in Europe and North America

Førsteamanuensis David G. Hebert, School of Music, University of Southern Mississippi

 

11.00 - 11.30

Reflections on Effects of Musicking in Preschool

Førsteamanuensis Tiri B. Schei, Griegakademiet, Høgskolen i Bergen

 

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.00

auf Flügeln

(presentasjonen holdes i Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet, Lars Hillesgt.3)

Komponist og Professor Magnar Åm, Høgskulen i Volda

 

13.15 - 13.45

Music improvisation and severe traumatic brain injury: A case of interdisciplinary convergence

Professor Simon Gilbertson, Griegakademiet - Institutt for musikk, UiB

 

13.45 - 14.15

Outcome predictors in music therapy: Investigation of music therapeutic techniques within a population of psychiatric clients with a low therapy motivation.

Postdoktor Karin Mössler, GAMUT, Uni Helse

 

14.15 - 15.15

Paneldebatt, oppsummering

15.15 - 15.30

Kaffe

15.30 - 17.00

Musikknett Vest møte