Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Studieretning klassisk

Her finner du informasjon om opptakskrav, opptaksprøver og opptaksrepertoar til studieretning klassisk.

Nærbilde av hånd og instrument
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Griegakademiets klassiske utøvende utdanning er fundert på den europeiske konservatorietradisjonen. Det betyr at lærere som selv er utøvende på høyt nivå er i tett og jevnlig kontakt med studentene. Studiet av hovedinstrument klassisk omfatter blant annet utvikling av teknikk og personlig uttrykk, interpretasjon, repertoarkunnskap, ensembleaktiviteter, fellesprosjekt og instrumentkunnskap/stemmefysiologi. Kjernen i de utøvende studiene er den individuelle undervisningen med hoveddisiplinlærer og – for de som det er aktuelt for – akkompagnatør. I tillegg kommer undervisning i små grupper og naturligvis utøving i små og store ensembler.

Utdanningen legger opp til stor grad av selvstudium parallelt med den individuelle undervisningen, og det forventes at man kan arbeide målrettet og selvstendig, både alene og sammen med andre. Studiet gjør deg i stand til å oppdatere egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og å ta ansvar for egen faglig utvikling. I studiet legger vi vekt på å introdusere studentene for ulike arbeids- og utviklingsmetoder innenfor klassisk musikk. Det er viktig at våre studenter kan ta egne og selvstendige valg, samtidig som våre ansatte bidrar til å skape rammer og rom for kritisk refleksjon. Vi gir våre studenter praktiske oppgaver å jobbe med og muligheter for aktiv konsertering. Vi tilbyr mange ulike valgemner og fleksibilitet i oppbyggingen av studiet.

Registrer din søknad til Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon her: Søknadsweb

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GSK) og opptaksprøver.

Du må gjennomføre og bestå prøvespill på hovedinstrumentet ditt samt prøver i teori og gehør for å kvalifisere deg for opptak.

Se her for informasjon om teori- og gehørprøven.

Opptaksprøver

Utøvende studier har musikkfaglig opptaksprøve. Prøvene foregår i uke 10, 2.-6.mars 2020. Du vil motta en innkalling til prøvespill med informasjon om hvilken dag du skal prøvespille. Nøyaktig tidspunkt oppgis ved oppmøte.

På opptaksprøvene vil du bli vurdert av en jury bestående av faglærerne innenfor instrumentgruppen og en studentrepresentant.

Ved mange søkere på ett instrument/disiplin kan opptaksprøvene gå over to runder. Dette vil bli informert om til de søkerne det gjelder.

Det er vanlig at opptaksprøvene på sang foregår i to runder over to dager:

  1. I runde 1 skal søkerne fremføre to sanger. Hvilke to sanger du skal fremføre bestemmer du selv, og oppgir dette i det elektroniske følgeskjemaet.
  2. I runde 2 skal søkerne fremføre resten av det innmeldte repertoaret.

Juryen avgjør hvilke søkere som går videre til andre runde.

Det opplyses via oppslag på instituttet hvilke søkere som er godkjent for opptak etter at opptaksprøvene er gjennomført. NB: Godkjent opptaksprøve er ikke et tilbud om studieplass.

Tilbud om studieplass vil bli annonsert i Søknadsweb i begynnelsen av uke 11. Du må svare på tilbudet om studieplass i Søknadsweb senest 1. april 2020.

Opptaksrepertoar

Du oppgir hva du skal spille på prøvespill i det elektroniske følgeskjemaet.

Prøvespillrepertoaret ditt skal bestå av både selvvalgte og obligatoriske verk. Oversikt over de obligatoriske verkene finner du her: (Oversikt over opptaksrepertoar til de enkelte instrumenter (Pdf)).

Akkompagnementsnotene på det selvvalgte repertoaret scannes til PDF og lastes opp i søknaden på Søknadsweb innen 15. desember.
Du er selv ansvarlig for at de opplastede akkompagnementsnotene er av lesbar kvalitet.
Ved mangelfulle/uleselige akkompagnementsnoter kan du ikke forvente å bli akkompagnert på ditt prøvespill.

Du trenger ikke laste opp akkompagnementsnoter på det obligatoriske repertoaret.

Du kan benytte deg av egen akkompagnatør på prøvespill. Dette oppgir du i følgeskjemaet.

Det er ikke mulig å øve med Griegakademiets akkompagnatør på forhånd.

På selve prøvespillet kan det i tillegg til det innmeldte repertoaret bli aktuelt med prima vista-oppgaver, skalaer og treklanger.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost:
opptak@kmd.uib.no