Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk

Søknadsfristen er 15. april. Du kan søke fra 1. februar.

PPU-opptak
Nybegynner på fiolin
Foto/ill.:
Colourbox

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk er en musikklærerutdanning. Krav til forkunnskap er universitets- eller høyskoleutdanning på minimum 180 studiepoeng, hvorav 120 studiepoeng skal være musikkfaglige og minimum 60 studiepoeng utøvende. For søkere som ikke kan dokumentere minimum 60 studiepoeng utøvende, kan prøvespill bli aktuelt.

Studieprogrammet gir formell kompetanse som adjunkt eller lektor, avhengig av tidligere utdanning. Utdanningen bygger på gjeldende nasjonal Rammeplan for PPU.

Søknadsfrist: 15. april 

Oppbygging

Programmet kan gjennomføres som fulltidsstudium over to semester eller halvtidsstudium over fire semester.

Fulltidsstudium:

De fire emnene går parallelt over to semester.

Praksis i kulturskole og grunnskole i høstsemesteret.

Praksis i videregående opplæring og i ensemble i vårsemesteret.

Halvtidsstudium:

Første og andre semester: Pedagogikk 1 og Musikkdidaktikk 1 (fellesundervisning mandager og tirsdager).

Tredje og fjerde semester: Pedagogikk 2 og Musikkdidaktikk 2 (fellesundervisning onsdager og torsdager).

Praksis i kulturskole i første semester, i grunnskolen i andre semester, i videregående opplæring i tredje semester og i ensemble i fjerde semester.

Faglig innhold

Oversikt over emner

I utdanningen inngår også musikkpedagogisk praksis i fire ulike musikkpedagogiske virksomheter:

  • Kulturskole
  • Grunnskole
  • Videregående opplæring
  • Ensemble

Faglig innhold

Sentralt i programmet er handling og refleksjon knyttet til musikkfagets praktisk-pedagogiske, kunstneriske og vitenskapelige dimensjoner.

I arbeidet med pedagogisk og musikkdidaktisk teori skal studentene muntlig og skriftlig reflektere over og drøfte praksiserfaringer. I samsvar med Rammeplanen skal studentene blant annet arbeide med å utvikle seg musikkfaglig, i forhold til undervisning og sosialt samspill, og i forhold til yrkesetikk og endrings- og utviklingskompetanse.

 

Opptak

Søknadsfrist er 15. april. Søknad sendes via Søknadsweb.

Opptakskrav

For eksterne søkere er det krav om fullført bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon i finansieringskategori A eller B.

Programmet kan inngå i bachelorgraden i utøvende musikk og komposisjon ved Griegakademiet - Institutt for musikk.

Søkerne rangeres i følgende prioriterte grupper:

  1. Interne studenter med studierett på BAHF-MUS som kan dokumentere 120 studiepoeng, som vil ta PPU-MUS som valgemne i 3. og 4. studieår.
  2. Søkere med fullført bachelorgrad OG mastergrad i utøvende musikk eller komposisjon
  3. Søkere med fullført bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon

 

Yrkesvei

Avhengig av hvilken annen utdanning du har, vil praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk gi kompetanse som adjunkt, adjunkt med opprykk, lektor eller lektor med opprykk.

Utdanningen gir formell undervisningskompetanse som musikklærer i grunnskole, i videregående opplæring, i kulturskole og i frivillig musikkliv. Utdanningen er også kompetansegivende i forhold til universitets- og høgskolesektoren. Annet arbeid innen kultursektoren vil også være aktuelt etter endt utdanning hos oss.