Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Studentutvalget ved Griegakademiet

Hovedinnhold

Studentutvalget (SU) representerer studentenes interesser ved instituttet. Det velges en studentrepresentant fra hvert fagområde og noen av de større instrumentgruppene (jazz, sang, mm). SU er et bindeledd mellom studentene og ledelsen. Studentene er også representert i Instituttrådet og i Utvalget for utdanning og internasjonalisering.

I tillegg til faglige spørsmål, arrangerer SU diverse sosiale tilstelninger, for eksempel fadderarrangement, grillfest, juleball, osv. SU har også ansvar for å formidle spilleoppdrag fra publikum generelt.