Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Studieretning jazz

Her finner du informasjon om opptakskrav, opptaksprøver og opptaksrepertoar til studieretning jazz.

Jazz-bass og trommer

Studieretning jazz ved Griegakademiet er individuelt tilpasset den enkelte student med fokus på improvisert musikk. Du fordyper deg på ditt hovedinstrument og kan bli musiker på profesjonelt nivå. Vi ønsker å legge til rette for at du kan utvikle ditt eget personlige uttrykk samtidig som du blir en bedre musiker og får mer kunnskap om musikkens arkitektur. Du vil få et undervisningsopplegg som er tilpasset den retningen du selv ønsker å fordype deg innenfor.

Vi jobber ut ifra en gehørsbasert metodikk der stemmen og kroppen brukes aktivt i læringsprosessen. Som student hos oss får du undervisning i fag som hovedinstrument, musikkteori (gehør/improvisasjon og arrangering/komponering), ensemble, jazzhistorie, biinstrument og mye mer. Vi tilbyr valgmuligheter, frihet og variasjon i studiet. I 3. og 4. studieår kan studentene våre velge mellom mange emner, og slik forme sin egen profil. Innenfor jazz og rytmisk musikk spiller man mye sammen med andre i ulike band og ensembler. Vi legger derfor stor vekt på ensemblespill på Griegakademiet, og lar det inngå i de aller fleste fagene vil tilbyr, også i de teoretiske fagene.

Vi har lagt opp studiet slik at det skal være mest mulig plass til utøving og vi ønsker å gjøre studentene i stand til å møte de høye kravene samfunnet har til utøvende musikere. I tillegg ønsker vi å utvikle studentenes fleksibilitet slik at de er i stand til å mestre ulike musikalske situasjoner. Vi tilbyr gode arbeidsmetoder som gir studentene grunnlag for læring resten av karrieren.

På et utøvende studium er også læringsmiljøet viktig for at studentene skal kunne få fullt utbytte. I et stimulerende læringsmiljø lærer studentene mye av å spille med hverandre. Denne formen for «Peer to peer learning», er kanskje den aller viktigste faktoren, som på mange måter avgjør hvilken utvikling studentene har i løpet av og i etterkant av studiet. 

Å være jazzstudent i Bergen gir deg rikelige muligheter til å få spille konserter, både på instituttet og på byens jazzklubber. Tett samarbeid med det organiserte jazzlivet i regionen har vært en viktig faktor for jazzstudiet, hvor samarbeidet med Vestnorsk Jazzsenter, Bergen Jazzforum og Nattjazz har vært med oss helt fra starten. I dag innbefatter dette samarbeidet blant annet at studenter på 2. og 4. år får ha sine eksamenskonserter som en del av Nattjazz-programmet. I tillegg har studentene tilbud om gjøre profesjonelle konserter sammen med etablerte jazzmusikere. Dette organiseres i en egen konsertserie som vi har valgt å kalle GIG-akademiet, hvor studentene har samarbeidet med musikere som Jon Eberson, Jon Pål Inderberg, Dag Arnesen, Kjetil Møster, Petter Wettre, Håvard, Wiik, Frank Jakobsen og Erlend Slettevoll.

I løpet av et studieår har vi også flere prosjektuker der studentene får veiledning av våre faste undervisere og eksterne musikere. Studiemiljøet har en sterk internasjonal orientering, og navn som blant annet Jack DeJohnette, Steve Swallow, Kevin Dean, Jerry Bergonzi, Adam Nussbaum, Ellen Rowe, Mike Westbrook, Shannon Powell, Andy Sheppard og Marc Ducret har alle vært innom og undervist.

Studiet vårt startet i 2004, og siden da har studentene våre markert seg innen både jazz, rock, pop og andre former for improvisert musikk. 

Veilederne ved instituttet er aktive utøvere. Her er en Spotify-liste med noen av innspillingene våre lærere har gjort. Ytterligere informasjon om  ansatte på studieretning jazz finner du på nettsidene til Griegakademiets forskergruppe for jazz og improvisasjon (GAIMPRO)

Søk til Bachelorprogrammet i utøvende musikk her: Søknadsweb

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GSK) og opptaksprøver.
Du må gjennomføre og bestå en utøvende opptaksprøve på ditt hovedinstrument samt prøver i teori og gehør for å kvalifisere deg for opptak.

Se here for mer informasjon om teori- og gehørprøven.

Opptaksprøver

Opptaksprøver studieretning jazz

Utøvende studier har musikkfaglig opptaksprøve. Prøvene foregår i uke 10, 2.-6.mars 2020. Du vil motta en innkalling til prøvespill med informasjon om hvilken dag du skal prøvespille. Nøyaktig tidspunkt oppgis ved oppmøte.

På opptaksprøvene vil det være en jury bestående av faglærere innenfor sjangeren og en studentrepresentant.

Den utøvende delen av opptaksprøven gjennomføres av alle søkere. Det vil bli lagt særlig vekt på søkernes utøvende ferdigheter og improvisasjonsevne.

Prøvespillet blir gjennomført i én eller to runder, avhengig av antall søkere.

  • I første runde vil det være inntil 10 minutter til disposisjon for hver enkelt søker.
    Her presenterer søkeren ett verk.
    Søkeren skal forberede hvordan arrangementet skal gjennomføres og instruere dette til akkompagnementsgruppen.
    Juryen avgjør hvilke søkere som går videre til en eventuell andre runde.
  • I andre runde skal søkeren fremføre to verk.
    Denne delen av opptaksprøven kan også inneholde noe bladspill/-sang samt rytme-, skala- og akkordøvelser.

Ved kun én runde skal søkerne fremføre alle tre selvvalgte verk. Opptaksprøven kan også inneholde noe bladspill/-sang samt rytme-, skala- og akkordøvelser.

Det opplyses via oppslag på instituttet hvilke søkere som er godkjent for opptak etter at opptaksprøvene er gjennomført. NB: Godkjent opptaksprøve er ikke et tilbud om studieplass. Tilbud om studieplass blir publisert på våre nettsider og i Søknadsweb i løpet av begynnelsen av uke 11. Du må svare på tilbudet om studieplass i Søknadsweb senest 1. april 2020.

Opptaksrepertoar

Opptaksrepertoar for hovedinstrument

Repertoaret skal bestå av tre selvvalgte verk. Det er ikke noen obligatoriske verk for prøvespill til jazz.
I det elektroniske følgeskjemaet må du oppgi hva du skal fremføre på prøvespill.
Akkompagnementsnotene lastes opp i søknaden på Søknadsweb innen 15. desember.
Det er en fordel om repertoaret samlet sett viser bredde både i tempo, stil og uttrykk innen jazzgenren.
Notene skal være ikke-transponerte, med besifring.

På opptaksprøven vil du spille med en akkompagnemenstgruppe satt sammen av nåværende studenter ved Griegakademiet.
Det vil ikke være anledning til å øve med tildelt akkompagnementsgruppe i forkant av opptaksprøven.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@kmd.uib.no