Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Hvordan søke

Hvordan søker du?

Hvordan søke.


1) Registrer søknaden din i Søknadsweb.

2) Last opp akkompagnementsnoter.

3) Fyll ut det elektroniske følgeskjemaet.
 

Registrer søknaden din i Søknadsweb - frist 15.desember

Du søker opptak via Søknadsweb. Du kan registrere søknaden fra 1.november.
Har du søkt via søknadsweb tidligere er det samme innlogging som før. Er dette første gangen du søker via søknadsweb må du først registrere deg. Pass på at du registrerer riktig e-postadresse og telefonnummer da all videre kommunikasjon vil gå til disse. Hvis du ikke har norsk personnummer, må du kontakte oss på e-post opptak@kmd.uib.no i god tid før søknadsfristen. Finn frem til programmet du ønsker å søke opptak til, og fullfør søknaden ved å følge stegene videre.

Når du har fullført søknaden på Søknadsweb vil du få tilsendt en kvitteringsepost. Denne inneholder viktig informasjon og bekreftelse på registrert søknad. Kvitteringen inneholder også en lenke til det elektroniske skjemaet hvor du registrerer opplysninger om tidligere utdanning og prøvespillrepertoar. Dette skjemaet er også en del av søknaden, og må være utfylt for at søknaden skal være komplett.
 

Scann og last opp akkompagnementsnoter i søknaden din - frist 15. desember

All dokumentasjon og noter scannes og lastes opp i PDF-format. Hvis du oppnår generell studiekompetanse i løpet av våren 2019 er fristen for å ettersende dokumentasjon 1. juli 2019.
 

Fyll ut det elektroniske følgeskjemaet - frist 15. desember

Følg lenken du mottok i kvitteringseposten og fyll ut det elektroniske følgeskjemaet. Her registrerer du opplysninger om tidligere utdanning og prøvespillrepertoar.

Søknader som ikke er komplette innen søknadsfristen 15. desember (kl. 23.59 norsk tid) vil ikke bli behandlet.