Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Samarbeid

Samarbeid

Griegakademiet - Institutt for musikk er en viktig institusjon i Bergen som samarbeider tett med det profesjonelle musikklivet, helse- og omsorgsektoren, grunn- og videregående skoler, kulturskoler og kirker.

Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Her finner du lenker til noen av våre viktigste samarbeidspartnere:

Andre lenker:

Innen musikkterapi har vi også avtaler med:

 • Aleris Ungplan & BOI, Vest  
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet Vest
 • Bergen kommune
 • Bergensklinikkene
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Helse Bergen
 • Høgskulen i Bergen, Senter for omsorgsforsking Vest
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane, Senter for helseforsking
 • Kriminalomsorgen Vest
 • Kulturskulen i Fjell
 • Lovisenberg Diakonale Sjukehus
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sjukehus
 • Opplevings- og læringssenteret VilVite, Bergen
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest
 • Senter for musikk og helse, Norges musikkhøgskole
 • Sogn og Fjordane fylkessenter for musikkterapi
 • Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Internasjonale nettverk i musikkterapi omfatter bl.a. samarbeid med:

 • Anglia Ruskin University, Cambridge, England
 • Katholieke Universiteit, Leuven, Belgia
 • Temple University, Philadelphia, USA
 • University of Jyväskylä, Finland
 • National Music Therapy Research Unit, University of Melbourne, Australia
 • Aalborg Universitet