Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Hvem gjør hva i administrasjonen?

Alfabetisk oversikt

 

Aadnekvam, Mai
Lærling
Kontor- og administrasjonsfaget

Andersen, Anette
Kommunikasjonskonsulent

Bach, Dagfinn
Forskningskonsulent
Forskning og internasjonale relasjoner

Bertolini, Davide
Overingeniør
Lydtekniker

Brekne, Richard
Overingeniør
Pianostemmer

Dahle, Birthe Berven
Førstekonsulent, studieadministrasjonen
Programadministrasjon 5-årig integrert masterprogram i musikkterapi.

Dressel, Sara (permisjon)
Konsulent, førstelinjetjenesten
Basware, nøkler, bekreftelser, rombestilling, refusjon av utgifter, materiellbestilling, diverse henvendelser.

Emmerhoff, Mona Størseth
Førstekonsulent, studieadministrasjonen
Timeplan- og eksamensplanlegging

Haukaas, Kristine Vinje
Førstekonsulent, studieadministrasjonen.
Programadministrasjon Bachelor- og Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon.

Kvam, Eystein Sandstø
Førstekonsulent, studieadministrasjonen
Ansvar for opptak til utøvende studier.

Seim, Lene
Vikar i førstelinjetjenesten
Basware, nøkler, bekreftelser, rombestilling, refusjon av utgifter, materiellbestilling, diverse henvendelser.

Thorsen, Frode
Instituttleder
Overordnet ansvar for strategiutvikling, utdanning, forskning, formidling, personalledelse og budsjett.

Tveitane, Olav
Produsent
Konsertproduksjon. Planlegging, tilrettelegging og informasjonsarbeid vedr. konserter, seminarer, utlån av AV-utstyr,etc

Tønseth, Kjerstin
Gruppeleder, støtte til forskning og forskerskole