Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Institusjoner tilknyttet programmet

For å kunne bli opptatt som stipendiat må søkeren inngår et samarbeid med en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger.

Hovedinnhold

Interesserte kan henvende seg til en av de følgende institusjonene for å avklare muligheten for å fremme en søknad:

Kunsthøgskolen i Bergen
Avd. for design: Einar Wiig, tlf. 55 58 74 40 / einar.wiig@khib.no
Avd. kunstakademiet: Paula Crabtree, tlf. 55 58 74 20 / paula.crabtree@khib.no
Avd. for spesialisert kunst: Aashild Grana, tlf. 55 58 74 50 / aashild.grana@khib.no
Web: www.khib.no

Kunsthøgskolen i Oslo
Grete Refsum, tlf. 22 99 56 84 / grete.refsum@khio.no
Web: www.khio.no

Norges musikkhøgskole
Cecilie Flaatin, adm. ansvarlig, tlf. 23 36 70 00 / cecilie.flaatin@nmh.no
Peter Tornquist, faglig ansvarlig, peter.tornquist@nmh.no
Web: www.nmh.no

Universitetet i Bergen - Griegakademiet
Frode Thorsen, tlf. 55 58 69 79 / frode.thorsen@grieg.uib.no
Web: www.uib.no

NTNU - Institutt for musikk
Harald Rise, tlf. 73 59 73 29 / 908 68 126 / harald.rise@hf.ntnu.no
Web: www.ntnu.no

NTNU - Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet
Mads Gamdrup, tlf. 73 59 79 00 / mads.gamdrup@kit.ntnu.no
Web: www.ntnu.no

Universitetet i Agder - Institutt for musikk
Gunnar Horn, tlf. 38 14 14 89 / gunnar.horn@uia.no
Web: www.uia.no

Høgskolen i Lillehammer - Den norske filmskolen
Malte Wadman, tlf. 61 28 74 63 / malte.wadman@hil.no
Web: www.hil.no

Universitetet i Stavanger - Institutt for musikk og dans
Jens Torolf Larsen, tlf. 51 83 40 24 / jens.t.larsen@uis.no
Web: www.uis.no

Høgskolen i Tromsø - Musikkonservatoriet
Håkon Stødle, tlf. 77 66 05 51 / hakon.stodle@hitos.no
Web: www.hitos.no

Høgskolen i Østfold - Akademi for scenekunst
Anne Berit Løland, tlf. 69 35 87 07 / 992 32 849 / anne.b.loland@hiof.no
Web: www.hiof.no