Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

GAIMPRO-Griegakademiets forskergruppe for jazz og improvisasjon

Hovedinnhold

GAIMPRO (Griegakademiets forskergruppe for jazz og improvisasjon) er Griegakademiets faglige møteplass for vitenskaplig ansatte og stipendiater innen jazz og improvisasjon.

GAIMPRO arbeider for å:

  • utvikle ny kunnskap i og stimulere til refleksjon rundt ulike jazz- og improvisasjonspraksiser.
  • forankre kunnskapsutviklingen i forhold til relevante felt, inkl. estetikk, historikk, framføringspraksis/interpretasjon, komposisjon, kulturstudier, musikkteori/-vitenskap og pedagogikk.
  • stimulere til utvikling av og rekruttering til jazzstudier på master- og stipendiat/PhD-nivå.
  • stimulere til aktiv formidling av egne prosjekter innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • stimulere til økt kontakt og samarbeid med andre lignende fagmiljøer og enkeltpersoner i Norge og utlandet.

Formidling av resultater skjer gjennom utgivelse av egne innspillinger, konsertframføring, workshop/seminarer, deltakelse i nasjonale og internasjonale fagkonferanser og publikasjoner (journaler, bøker m.m.).

Vitenskaplig ansatte (med angitt forskningsinteresse):

Universitetslektor Eivind Austad:

Utøvende praksis med særlig vekt på moderne jazz fra 1950-tallet fram til I dag, gehørsbasert improvisasjonsmetodikk med vekt på harmoniske og rytmiske forløp  og arrangering/komponering.

Førsteamanuensis Thomas T. Dahl:

Utøvende praksis med særlig vekt på moderne jazzgitar, improvisasjonteknikker,

ensembleutvikling og musikkproduksjon.

Førstelektor Steinar Sætre (leder):

Utøvende praksis med særlig vekt på tidlig jazz, arrangering/komponering, jazzhistorisk forskning og forskning på pedagogikk, kultur og praksiser i jazzutdanning.

Førsteamanuensis Magne Thormodsæter:

Utøvende praksis med særlig vekt på jazz i pianotrio- og kvintettsammenheng, samspillmetodikk, metodikk og forskning på  beatplassering og generell improvisasjonsmetodikk