Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Nordic Master in Folk Music

Opptak til programmet foregår annethvert år. Neste opptak foregår våren 2021.

Nordic Master in Folk Music
Foto/ill.:
nofomaster.net

I samarbeid med tre andre utdanningsinstitusjoner i Norden tilbyr Griegakademiet ved Ole Bull Akademiet et 2-årig masterprogram i nordisk folkemusikk; Nordic Master in Folk Music.

Opptak til programmet foregår annethvert år. Neste opptak vil skje våren 2021.

De involverte institusjonene er:

 • Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
 • Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg
 • Sibeliusakademiet, University of the Arts, Helsinki
 • Griegakademiet/Ole Bull Akademiet, Voss

 

Om programmet

Studentene som tas opp på programmet vil begi seg ut på en unik kunstnerisk reise, hvor de vil studere ett semester ved hvert av de deltagende institusjonene. Studentene vil få en unik innsikt i folkemusikktradisjonene i de fire nordiske landene, hvor det samtidig tilrettelegges for en gryende utøvende karriere i de nordiske landene. Med en stor grad av mobilitet innen Norden og intensivt ensemblearbeid, inneholder Nordic Master in Folk Music muligheter ingen andre masterprogram innen folkemusikk kan måle seg med.

Programmet tilrettelegger et unikt rammeverk for studenten å utvikle samt fordype sin egen kunstneriske profil som folkemusikkutøver gjennom tett individuell oppfølging fra ledende utøvere og undervisere ved de forskjellige institusjonene.

Studentene som tas opp på programmet utgjør sammen et ensemble som arbeider tett sammen over de to årene programmet varer, og tilbringer tre hele semestre ved tre forskjellige institusjoner. Det fjerde semestret tilbringer studentene ved sine hjemmeinstitusjoner, i tillegg til å delta på et 4-6 ukers intensivkurs ved Griegakademiet/Ole Bull Akademiet

Ensemblespill er en stor og viktig del av programmet, og studentene som tas opp på programmet utgjør sammen et ensemble. Innenfor dette ensemblet tilbys hver og en av studentene muligheten til å utvikle ny musikk, teste ideer, og arbeide med uttrykksformer innenfor feltet nordisk folkemusikk. Det vil også være muligheter for soloprosjekt, og ensembleprosjekt med andre tradisjonsmusikkstudenter ved de forskjellige institusjonene. Studentene vil konsertere sammen som ensemble ved forskjellige konsertarenaer i alle de fire nordiske landene. En konsertturne gjennom de fire nordiske landene organiseres som en del av den avsluttende utøvende eksamenen.

For mer informasjon om programmet, se her: http://www.nofomaster.net 

eller kontakt Ole Bull Akademiet ved Håkon Asheim, haakon@olebull.no

 

Studieforløp

Nordic Master in Folk Music (NoFo) er et joint study programme som tilbys som et samarbeidsprogram mellom musikkutdanningsinstitusjoner i fire nordiske land: Norge, Sverige, Danmark og Finland. Programmet kan likevel inneholde forskjeller fra institusjon til institusjon. Ved opptak til Griegakademiet / Ole Bull Akademiet vil du ved fullført studieprogram ende opp med graden Master i utøvende musikk eller komposisjon – Nordic Master in Folk Music.

Programmet forbereder studenten på en karriere som utøvende musiker på en internasjonal arena, og inneholder en stor grad av mobilitet og interaksjon. Programmet tar sikte på å utvide studentenes tidligere utdannelse innen tradisjonsmusikk med et større nordisk perspektiv, ved å tilby en innovativ utdannelse som kombinerer det beste fra hver involverte institusjon. Studenten vil oppnå en uovertruffen innsikt i tradisjonene innen nordisk folkemusikk, og fokuset i studiet ligger hele tiden på å utvikle hver enkelt students individuelle kunstneriske uttrykk.

Studieprogrammet inneholder blant annet:

 • Instrumentalstudier
 • Ensemblespill
 • Komposisjon/arrangering
 • Folkemusikkanalyse
 • Folkemusikkseminar
 • Music Management
 • Kunstnerisk utvikling
 • Masterprosjekt

I tillegg er det mulig å velge emner fra hver institusjons emneportefølje innen f.eks. bi-instrument, dans, instrumentbygging og improvisasjon, for å nevne noe.

Oppbygging av programmet:
2 år (4 semestre), totalt 120 studiepoeng

 • 1. semester – Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
 • 2. semester – Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg
 • 3.semester – Sibeliusakademiet, University of the Arts, Helsinki
 • 4. semester – Griegakademiet/Ole Bull Akademiet, Voss

Ved Griegakademiet/Ole Bull Akademiet gjennomfører studentene et intensivt 4-6 ukers kurs, for så å returnere til sin hjemmeinstitusjon for å fullføre programmet med de vurderinger og eksamener hjemmeinstitusjonen fastlegger.

 

Søknad

For opptak til Nordic Master in Folk Music søker du via søknadsweb.

Opptakskrav til programmet:

 • Fullført Bachelorgrad i utøvende musikk - tradisjonsmusikk/folkemusikk, eller tilsvarende, fra ett av de nordiske landene.
 • Godkjent opptaksprøve.
  Opptaksprøven finner sted ved Ole Bull Akademiet på Voss. Du vil motta en innkalling til prøvespill med nærmere informasjon om dato og tid.

Sjekkliste for søknad:

 • Registrer søknad i søknadsweb.
 • Fyll ut følgeskjemaet.
  Link til følgeskjemaet finner du i kvitteringsmailen du mottar etter å ha registrert søknaden din.
 • Last opp nødvendig dokumentasjon i søknaden din.
 • Last opp motivasjonsbrevet i søknaden din.

Motivasjonsbrev

En kort tekst på ca 250 ord på engelsk der du redegjør for din musikalske bakgrunn, nåværende musikalske aktiviteter, samt mål og motivasjon for studiet.

 

Opptaksprøver

Søkere til programmet vuil motta en innkalling tilm opptaksprøvene med informasjon om dato og tid.
Opptaksprøvene vil forfegå ved Griegakademiet/Ole Bull Akademiet på Voss.

Opptaksprøvene gjennomføres for en jury bestående av gjennomgående jurymedlemmer fra de involverte institusjonene, samt lokale medlemmer som vil delta i juryarbeidet på hver enkelt institusjon. Under opptaksprøvene vil engelsk bli brukt som arbeidsspråk, da dette også er undervisningsspråk på programmet.

Opptaksprøvene vil foregå i to runder:

Runde 1

Søkeren skal fremføre et selvvalgt repertoire på ca 15 minutter, hvor søkeren skal utvise sitt tekniske og kunstneriske nivå. Fremførelsen skal demonstrere søkerens inngående kjennskap til folkemusikktradisjonene i det landet søknaden ble levert. Prøvespillprogrammet kan inneholde både solo- og ensemblespill. Deler av programmet må fremføres uakkompagnert. Eventuelle akkompagnerende musikere må søkeren selv stå for.

Etter gjennomført runde 1 vil juryen velge ut søkere som går videre til runde 2.

Runde 2

 • Bladspill/-sang (prima vista)
 • Gehørspill
 • Improvisasjon/akkompagnement i ensemble (ensemble til denne delen av opptaksprøvene fastsettes av opptaksjuryen)
 • Et intervju på engelsk hvor søkeren bl.a. skal diskutere sine mål og ønsker som student på programmet