Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Griegakademiets Unge Talenter (GUT)

Hovedinnhold

Griegakademiets Unge Talenter (GUT)

Griegakademiets Unge Talenter (GUT) tilhører det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere som startet i 2004 og drives av de statlige musikkutdanningsinstitusjonene. Det er et tilbud til ungdom i alderen 13-19 år som har kommet spesielt langt på sitt instrument. Griegakademiets region er Vestland Fylke.

Søknadsfrist: 15. mars. Søknadsskjema finner du nederst på siden.

Innhold
Programmet inneholder individuell undervisning på instrument/sang, gruppeundervisning i musikkteori, mesterklasser, samspill og konserter. GUT har tilbud på klassisk og jazz. Elevene får delta i ulike undervisningstilbud sammen med GA-studenter når det ligger til rette.

GUT er et supplement til undervisningen eleven mottar ved sin kulturskole, videregående skole (MDD) eller privatskole/-lærer. Elevens faste lærer må derfor være innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i GUT.

Lørdagsundervisning
Fellessamlinger med teori, mesterklasser, samspill m.m. er på fastsatte lørdager (6 høst og 7 vår), mens spilletimer avtales særskilt med lærer.

Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta.

Krav
Eleven må ha vilje og mulighet til å prioritere GUT-samlinger, øve systematisk og følge opp programmet med undervisning, samspill, ekstraøving og konserter som hører med.

Søknad
Søknad skjer gjennom elevens kulturskole, videregående skole eller privatlærer, og underskrifter påføres søknadsskjema.

Bekreftelse på mottatt søknad sendes eleven på epost. Prøvespillet er grunnlag for opptak. 

For strykere kan det være aktuelt med samarbeid med Barratt Due Unge Talenter avdeling Bergen.

Søkerne må foreberede minst to stykker av ulik karakter og av forskjellige komponister, med varighet på til sammen ca. 10 min. Last opp liste som er satt opp i fellesskap med instrumentlærer. Viktig at listen innholder komponist, nøyaktig tittel og varighet.

Digitalt prøvespill
Også i år må vi ha digitalt prøvespill grunnet korona-situasjonen.  Det betyr at søkerne må sende inn linker til videoer av selvvalgt repertoar.  Bruk youtube eller Vimeo el.  Ikke bruk Dropbox eller andre sky-tjenester som krever innlogging.  Vi må ha lenker som virker direkte.  

 

Velkommen som søker til Griegakademiets Unge Talenter !

Ta kontakt med oss på GUT@uib.no dersom noe er uklart.

Elektronisk søknadsskjema