Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Griegakademiets Unge Talenter (GUT)

Gruppebilde av GUT-elever 2019
GUT anno våren 2019. (Ikke tilstede: Birk U. Fersum, Elias Voll, Louise Engeseth, Anna Østrem og Frøya Hoen Tjore)
Foto/ill.:
TH Hellesen

Griegakademiets Unge Talenter (GUT)

Griegakademiets Unge Talenter (GUT) tilhører det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere som startet i 2004 og drives av de statlige musikkutdanningsinstitusjonene. Det er et tilbud til ungdom i alderen 13-19 år som har kommet spesielt langt på sitt instrument. Griegakademiets region er Hordaland og Sogn og Fjordane.

Søknadsfrist: 15. mars. Søknadsskjema finner du nederst på siden.

Innhold
Programmet inneholder individuell undervisning på instrument/sang, gruppeundervisning i musikkteori, mesterklasser, samspill og konserter. GUT har tilbud på klassisk og jazz. Elevene får delta i ulike undervisningstilbud sammen med GA-studenter når det ligger til rette.

GUT er et supplement til undervisningen eleven mottar ved sin kulturskole, videregående skole (MDD) eller privatskole/-lærer. Elevens faste lærer må derfor være innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i GUT.

Lørdagsundervisning
Fellessamlinger med teori, mesterklasser, samspill m.m. er på fastsatte lørdager (6 høst og 7 vår), mens spilletimer avtales særskilt med lærer.

Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta.

Krav
Eleven må ha vilje og mulighet til å prioritere GUT-samlinger, øve systematisk og følge opp programmet med undervisning, samspill, ekstraøving og konserter som hører med.

Søknad
Søknad skjer gjennom elevens kulturskole, videregående skole eller privatlærer, og underskrifter påføres søknadsskjema.

10 min. selvvalgt program skal oppgis på skjemaet. Hvis søkeren ikke har egen akkompagnatør og ønsker pianist eller en jazzmedspiller herfra, må noter vedlegges søknaden.

Bekreftelse på mottatt søknad og informasjon om prøvespill sendes eleven på epost. Prøvespillet er grunnlag for opptak og foregår instrumentvis foran en jury.

For strykere kan det være aktuelt med samarbeid med Barratt Due Unge Talenter avdeling Bergen.

Elektronisk søknadsskjema