Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptaksinformasjon

Opptak til Griegakademiet

Griegakademiet – Institutt for musikk ble opprettet ved Universitetet i Bergen i 1995, og er nå ett av tre institutter ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer innen utøving (klassisk, jazz, tradisjonsmusikk), komposisjon, musikkterapi, musikkvitenskap og musikkpedagogikk.

Hovedinnhold

I våre studier vektlegges selvstendighet og refleksjon. Studentene har mulighet til å utforske et bredt spekter av uttrykks- og arbeidsformer og utvikle seg gjennom samtaler og kritiske diskusjoner. Vi er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske og vitenskapelige disipliner ved instituttet og ellers på universitetet.

Vi har en bredt sammensatt fagstab som er aktiv og anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Kunstneriske virksomhet og forskning er grunnlaget for undervisningen. Mange av våre lærere på orkesterinstrumenter er dessuten profilerte musikere i Bergen Filharmoniske orkester og andre profesjonelle ensembler.

Bergen er en kulturby hvor det er store muligheter for å delta. Griegakademiet har nær kontakt med musikk- og kulturlivet og samarbeider med Festspillene i Bergen, Nattjazz, Borealisfestivalen, Sjøforsvarets musikkorps, 1B1, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Edvard Grieg museum Troldhaugen, Bergen Nasjonale Opera, Bergen Filharmoniske Orkester og mange flere.

Kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter både individuelle prosjekter og tematiske fellesprosjekter. Vi har for tiden to store forskningsprosjekter finansiert av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid: «Wheels within Wheels» og ”(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means"

I Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) utvikles kunnskapen om musikk og helse. GAMUT er internasjonalt ledende.

Musikkvitenskap ved Griegakademiet er et tverrfaglig studieområde som inkluderer både humanistiske og samfunnsvitenskapelige metoder.I nettverket POLYFON samarbeider våre musikkterapiforskere med helseinstitusjoner i Bergen og på Vestlandet. Her er det et samspill mellom utdanning og forsking på høyeste nivå.Griegakademiet har et nært forskningssamarbeid med Senter for Griegforskning. 

Søknad og opptak:

Under finner du detaljert søknadsinformasjon til hvert enkelt studieprogram ved Griegakademiet.

Vi anbefaler alle våre søkere om å gjøre seg kjent med gjeldende opptaksreglement ved Griegakademiet - Institutt for musikk.
Opptaksreglementet finner du til høyre på siden.