Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Politiattest og teieplikt for studieprogrammene MAHF-INMUT og PPU-MUS

Politiattest og teieplikt

Studenter på musikkterapi og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) skal levere taushetserklæring og politiattest ved oppstart på studiet.

Teieplikt

Studenter på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi og på PPU skal ha praksis og må derfor forholde seg til dei same reglane for teieplikt som dei tilsette på praksisplasssen, jf. § 4-6 i Lov om universiteter og høyskoler. Ved studiestart må du derfor stadfeste at du er kjent med reglane for teieplikt. Dette gjer du du ved å fylle ut skjema "Taushetserklæring" og levere det i ekspedisjonen ved Griegakademiet - Instiutt for musikk. Skjema finner du i høyre marg.

 

Politiattest

Det er eit krav at studenter på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi og PPU legg fram politiattest ved opptak til studiet.  Politiattesten skal leverast direkte til studierettleiar. Du må vise gyldig legitimasjon ved levering.
 
NB: Politiattesten må kontrollerast av oss i god tid før du skal ut i praksis (det gjeld òg ved skoleerfaring), og det er derfor svært viktig at du leverer attesten innan frist. Studentar utan gyldig politiattest får ikkje gå ut i praksis.

Fornyet vandelskontroll kan foretas i tilfeller hvor dette er relevant.
 
Nærare informasjon om kravet til politiattest finn du i kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 4-9 i Lov om universiteter og høyskoler og § 10-9 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.
 
Informasjon om sjølve politiattesten, og dessutan søknadsskjema, finn du på politiets nettsider.