Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Åpen dag på Griegakademiet

Stinn brakke i kantinen

Over 90 elever fra videregående skoler og folkehøgskoler besøkte i dag Griegakademiet under Åpen Dag.

foto av gjestene tilstede i griegakademiets kantine under åpen dag 2014
Oliver Dyb, Emilie Marie Weiseth, Johanne Skaansar, Markus Eriksen underholder i lunchen.

Hovedinnhold