Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Et prosjekt som tilrettelegger kulturaktiviteter for ungdom.

Teaterlaget "Kom nærmere"

Kom nærmere er en langsiktig satsning for å gi ungdom under ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter. Sentralt i satsningen med Kom nærmere er tilretteleggelse av aktiviteter som er ment å hjelpe ungdom med å oppleve mestring, felleskap og tilhørighet.

Hovedinnhold

Med prosjektet ønsker vi å rette fokus mot en målgruppe som i mange sammenhenger faller utenfor de sosiale nettverk andre tar for gitt.

Kom nærmere består av medlemmer som er, eller som tidligere har vært i kontakt med barnevernet. Kom nærmere er blitt utviklet gjennom de ti siste årene for å støtte ungdom før, under og etter ettervernsfasen av barnevernsoppholdet.

Aktivitetene er gjennomført med hensyn til ungdommenes behov og med hensyn til et tverrfaglig samarbeid med barnevernet og andre aktuelle institusjoner. Tilbudet gis primært til barn og unge i alderen 16 til 23 år. Tilbudet omfatter ca. 15 ungdommer. I løpet av de siste 10 årene har ca. 120 ungdommer vært brukere av tilbudet.

Kom nærmere ledes av musikkterapeut Viggo Krüger. Krüger tok doktorgrad i faget musikkterapi ved Griegakademiet - Institutt for musikk i 2012. Krüger er i dag førsteamanuensis ved GAMUT, Griegakademiet.