Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Bergen barokk på lawo classics

Bergen Barokk med Bach til husbruk

Ny utgivelse fra et av Norges ledende tidligmusikkensembler.

Hovedinnhold

I Bergen Barokks første samarbeid med LAWO Classics retter det velrennomerte tidligmusikkensemblet oppmerk-somheten mot familien Bachs huslige musikkaktiviteter. Innspillingen «Domestic Bach» tar for seg musikk som er laget med tanke på opplæring og underholdning, alt notert inn i den berømte «Anna Magdalena Bachs notebok», men her finnes også transkriberte varianter av f.eks. orgelmusikken til far selv, Johann Sebastian.

Inspirert av Bachs praksis har Bergen Barokk gjennom mange år arrangert og til dels radikalt omarbeidet flere av Bachs verker og tilpasset dem sine fremførings-situasjoner. De har både redusert og utvidet i forhold til originalpartiturene og erfart at et klaverstykke, en orgeltrio, kantatesatser, arier og danser fra Anna Magdalenas notebok er robust råmateriale som kan anvendes til så mangt. I denne innspillingen presenterer de noen utvalgte eksempler. Slik gjør Bergen Barokk et grep som setter selve CD-lyttingen inn i rammen av «Musica Domestica» – musikk i hjemmet.

http://www.lawostore.no/cd/domestic-bach-bergen-barokk-13219

Bergen Barokk ble etablert i 1994 og regnes i dag blant Norges ledende tidligmusikkensembler. Bergen Barokk har konsertert i Norden, Polen, Tsjekkia, Russland og USA, og mange konserter har vært kringkastet. CD-er er utgitt på Simax Classics, BIS, Bergen Digital og Toccata Classics, med repertoar fra tysk, engelsk, fransk og italiensk barokk.

Utøverne på innspillingen er – i tillegg til Frode Thorsen og Hans Knut Sveen som driver ensemblet – Mona Julsrud, Markku Luolajan-Mikkola, Thomas Boysen og Mikko Perkola.

Bergen Barokk er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.