Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
News

Kurs for kulturaktører

Etter god respons på det nye faget Bedriftsutvikling og forretningsforståelse for kulturnæringen i 2014 videreføres fagtilbudet i 2015. Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom HiB, Brak , KHiB, VISP og Griegakademiet.

Tekst: bedriftsutvkling og forretningsforståelse for kulturnæringen

Hovedinnhold

 

Om faget

 

Høgskolen i Bergen tilbyr kurs i bedriftsutvikling og forretningsforståelse for aktører innen kulturnæringene. Faget er på 15 studiepoeng og vil gi deg økt kunnskap om hvordan profesjonalisere din virksomhet og orientere deg i markedet.

 

Faget skal gi aktører innen kulturfeltet en grunnleggende faglig forståelse som gjør dem bedre rustet til å utarbeide forretningsplaner, skrive søknader, skaffe samarbeidspartnere, lage budsjett, levere regnskap og lage planer for hvordan de skal nå sine kunder. Med økt kompetanse vil studentene få bedre forutsetninger for å drive sin egen bedrift eller jobbe i en organisasjon eller selskap.

 

Faget ble startet høsten 2014 etter initiativ fra Brak. Det ble fulltegnet med 35 studenter fra ulike kulturfelt. Denne gangen er også KHIB og VISP med som samarbeidspartnere.

 

Innhold

 

Det vil være bygget opp med fire samlinger à to dager (ukedager). Totalt ca 60 undervisningstimer fordelt på fire hovedtema:

 

 • Forretningsplanlegging og prosjektplanlegging – med fokus på tema som visjon, målgruppe, markedsføring og sosiale medier
 • Regnskapsforståelse – blant annet med fokus på hvordan lese regnskap og innføring i kalkyler
 • Praktisk økonomi – fokus på tema som skatterett, selskapsformer og hvordan drive en bedrift
 • Avtalerett og forhandling – hva man må tenke på når man gjør avtaler i en bedrift generelt og i kulturnæringene spesielt, samt immaterielle rettigheter

 

Flere av eksemplene som gjennomgås under kurset vil ta utgangspunkt i musikkbransjen, men faget vil være relevant for alle som jobber innen kulturnæringene – både i organisasjoner og små eller store bedrifter, samt utøvende kunstnere som vil bli flinkere til å administrere sitt eget virke. Gjesteforelesere vil hentes inn fra flere fagfelt.

 

Praktisk info

 • Undervisningsdatoer: Onsdager og torsdager, 09-16
 •   samling#1 – 9. og 10. sept
 •   samling#2 – 30. sept. og 1. okt
 •   samling#3 – 21. og 22. okt
 •   samling#4 – 11. og 12. nov
 • Kursavgift: 15 000,- + semesteravgift (Brak-medlemmer fra musikkfeltet betaler 10 000,- + semesteravgift)
 • Lånekassen: Studiet kvalifiserer for lån og stipend fra Lånekassen.
 • Organisering: Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom HiB, Brak, Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og VISP.
 • Sted: Undervisningen blir i Bergen.
 • Søknadsfrist: 20. august 2015
 • Søknadsportal: Her søker du: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=hib

Mål

Det er behov for en økt kompetanse rundt forretningsdrift hos flere aktører innen kulturnæringen og dette faget vil blant annet fokusere på å gi studentene:

 • Kunnskap om hvordan markedet fungerer og om hvordan en bedrift, uansett størrelse, må forholde seg etter lover og regler, beherske økonomi, skrive kontrakter
 • Kunnskap om hvordan man setter opp en markedsplan for å kunne nå ut til sitt publikum
 • Kunnskap om hvordan visjon, mål og handlingsplan er viktig for å kunne arbeide målrettet med et prosjekt
 • Forståelse for hvordan næringslivet fungerer og hvordan man prissetter produkter og regner avkastning på investeringer
 • Forståelse av hvorfor det er viktig med langsiktig planlegging, fokus på inntekter, og å bygge bærekraftige forretningsmodeller
 • En økt forretningsforståelse som vil være nyttig når man for eksempel skal finne samarbeidspartnere, inngå sponsoravtaler kommunisere med investorer.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse. Ingen andre forkunnskaper nødvendig, men erfaring med kulturprosjekter er en fordel.

Undervisning og vurdering

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. En semesteroppgave som skal løses i grupper teller 60% av karakteren. Semesteroppgaven skal deles med klassen, enten muntlig eller skriftlig. I tillegg kommer en flervalgsoppgave som teller 40% av karakteren. Begge oppgavene blir karaktersatt på skalaen A-F. 

Emneansvarlig

Tarjei A Heggernes er Høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen og forfatter av boken “Digital Forretningsforståelse”. Han underviser innen temaer som strategi, nyskaping og entreprenørskap, tekologiledelse, markedsføring og sosiale medier og fungerer også som veileder for oppstartsbedrifter. Hovedfagsavhandlingen hans ved NHH hadde tittelen: ”Nye spilleregler i en tradisjonell industri – kampen om dominant design for musikknedlasting”. Som heavyrocker har han også hatt kreativt og økonomisk ansvar for plateinspillinger, konserter, turneer og en festival.

 

Kontaktinfo