Hjem
Senter for Griegforskning
Musikk og politikk

Norsk musikkliv 1940–45: Nye forskningsperspektiver

Seminar på Litteraturhuset som kaster nytt lys på musikklivet i Norge 1940–1945 med bidrag av Bjarte Bruland, Ingrid Loe Dalaker, Michael Custodis og Arnulf Mattes.

Lunde i Beethoven-Haus
Foto/ill.:
Beethoven-Haus, Bonn

Hovedinnhold

Politiseringen av kulturen i Europa fikk satt sitt tydelige preg også på norsk kunst- og musikkliv mellom 1930 og 1960. Særlig i Tyskland ble den gamle ideen om det Nordiske igjen sentralt, men denne gangen som en del av en politisk kampanje drevet fram av nasjonalistiske og anti-demokratiske krefter. Fra å være en geografisk og estetisk kategori forvandlet det Nordiske seg til det fremste ideologiske våpen i Tyskland og de okkuperte områdene under 2. verdenskrig. Den radikale ’avpolitiseringen’ av kunsten i Norge etter 1945 kan sees som en direkte reaksjon på dette.
 
Bidragene fra norske og tyske forskere skal gi et innblikk i dette fortsatt langt fra utforskede temaet, sett både fra et innenfra- og et utenfra-perspektiv. På denne måten skal det kastes lys på de kunstnerisk-politiske omveltningene i Norge i tidsrommet 1930–1945. Brytningene mellom ulike aktører og strømninger i musikklivet undersøkes i et samlet perspektiv: jødeforfølgelsens konsekvenser for kulturlivet i Norge, den nye kulturpolitiske elitens tenke- og handlemåter under den tyske okkupasjonen og de norske kunstnernes og kulturfunksjonærenes rolleforståelse og maktambisjoner under dramatisk skiftende forutsetninger.
   
Foredrag 1: Bjarte Bruland (Trondheim): Persecution of Jews and the Consequences for the Arts in Norway - PAUSE - Foredrag 2: Ingrid Loe Dalaker (Oslo): Dominance and Legitimacy. Klaus Egge and the Norwegian Composer’s League - Foredrag 3: Arnulf Mattes (Bergen): Pre-occupational Musical Monumentalism and German Propaganda – PAUSE - Foredrag 4: Michael Custodis (Münster): Master or Puppets? The Cultural Politics in Occupied Norway under Georg Wilhelm Müller, Gulbrand Lunde and Rolf Fuglesang – DISKUSJON

I samarbeid med Goethe-Institut Norwegen, Senter for Griegforskning (UiB) og Institut für Musikwissenschaft Universität Münster.

Les mer om seminaret i ballade.no: http://www.ballade.no/sak/norsk-musikkliv-1930-45-nye-funn-og-ny-forskning/