Hjem

Senter for Griegforskning

Undervisning

Griegstudier ved UiB: Nytt kurs høsten 2017

Senter for Griegforskning er ansvarlig for emnet 'Griegstudier' som tilbys igjen kommende høstsemester. Kurset henvender seg både til studenter ved kunstfakultetet og til studenter fra humanistiske fagområder.

Grieg 1895

Kurset gir 15 studiepoeng og henvender seg til alle som er interessert i norsk musikkhistorie, sett fra nye synsvinkler. Kursets faste forelesere og internasjonale gjesteforelesere presenterer aktuelle tilnærminger til Grieg. Dybdeanalyser av verkene og deres musikalske virkning helt fram til vår tid utfylles med kritiske refleksjoner rundt hans kulturelle betydning med utgangspunkt i ulike musikkvitenskapelige og humanistiske fagområder.

Kursspråket vil være på norsk og på engelsk (blokkseminarer).

Aktuell forelesningsplan legges ut på emnesidene 'Griegstudier MVK 104', samt annen informasjon om kursstart, undervisningstider, påmelding etc. 

Eventuelle spørsmål rettes til emneansvarlig arnulf.mattes@uib.no.