Hjem
Senter for Griegforskning
ÅPEN FORELESNING GRIEGSTUDIER H17

Om Grieg-resepsjonen i tysk musikkvitenskap 1930–1950

Michael Custodis undersøker hvordan fortellingen om Edvard Grieg har blitt forandret i samsvar med en stadig mer politisert musikkvitenskap i perioden fra 1930-tallet, gjennom 2. verdenskrig og fram til de første etterkrigsårene.

Michael Custodis
Foto/ill.:
Michael Custodis

Hovedinnhold

Foredraget vil være på engelsk. English summary:

German Musicology and the Reception of Edvard Grieg, 1930-50

The academic attention for Edvard Grieg and his music in Germany during the years 1930 to 1950 incorporates both strong traditions and shifting opinions, regarding the history of musicology and German-Norwegian cultural relations. Furthermore the example of Norway's most famous composers shows in unique clarity how music history had to face total indoctrination of culture with the advent of Nordic race ideologies and the Third Reich. The seminar will reconstruct this interplay of musical, political and cultural aspects in two chapters, first with a summary of the history of European musicology, to apply it afterwards to the German perception of Edvard Grieg from the Weimar Republic to the early postwar years.

Prof. Michael Custodis kommer fra Universität Münster og er gjesteforsker ved Senter for Griegforskning høsten 2017. Forelesningen er del av UiBs program i musikkvitenskap og åpen for alle interesserte.  

Custodis er leder for det tre-årige forskningsprosjektet 'Nordic Music Politics - The German Dominance of Music in Norway 1930–45', støttet av det tyske forskningsråd (DFG).

DFG-prosjektet er del av en flerårig kooperasjon med Senter for Griegforskning: 'Transforming the Nordic - Music and Politics in Norway 1930–45'