Hjem
Senter for Griegforskning
Studia Musicologica Norvegica Nr. 44 - 2018

Nye artikler om Grieg

Siste nummer av tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica inneholder to artikler om Grieg skrevet av unge forskere. Studia Musicologica Norvegica er et Open Access-tidsskrift for musikkvitenskap som utgis en gang i året av Universitetsforlaget i samarbeid med Norsk musikkforskerlag. Studias hovedredaktør er Arnulf Mattes.

SMN 2018
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Bidraget 'Norwegian Military Music and Edvard Grieg – an approach', som kommer ut i året der norsk militærmusikk feirer 200-års-jubileum, er skrevet av Ina Rupprecht. Hun arbeider med et PhD-prosjekt om 'Touring - Emigration - "Truppenbetreuung". German Musicians in Norway 1930-45', tilknyttet et DFG-prosjekt ved Universität Münster om tysk innflytelse på norsk musikkliv under okkupasjonen. Hun har tidligere vært tilknyttet Senter for Griegforskning og Griegakademiet Intitutt for musikk som ERASMUS-student. 

Bidraget 'Edvard Griegs øvelser i harmonilære og kontrapunkt' er skrevet av Bjørnar Utne-Reitan. Reitan har tatt master om emnet Griegs harmonikk ved Norges musikkhøyskole, og har også vært tilknyttet Senter for Griegforskning som vitenskapelig assistent, der han jobbet med oppbyggingen av Griegs verkkatalog i en engelskspråklig digitalisert versjon. Denne utgjør en viktig del av den digitale Grieg Research Guide-portalen som utvikles av Grieg-senteret i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen Offentl. Bibliotek.