Hjem
Senter for Griegforskning
Frigjøringsjubileet 2020

Foredrag om Grieg i 1943

Et bidrag til frigjøringsjubileet 2020 om musikk, holdninger og frihetskamp under okkupasjonen. Om hvordan norsk musikk ble brukt i det tyske propagandamaskineriet under krigen. Og hvilke mottiltak motstandsbevegelsen gjorde i sitt holdningsarbeid ved hjelp av musikken.

Litterær lunsj BOB
Foto/ill.:
Bergen Offentl. Bibliotek

Hovedinnhold

I denne lunsjen vil Mattes blant annet komme inn på hvordan nazistene forsøkte å utnytte Edvard Griegs 100 årsjubileum 15. juni 1943. Tyskerne ønsket forbrødring, og Grieg skulle appellere til folks følelser, og dempe sinnet mot okkupantene. Dette virket selvsagt mot sin hensikt, og gode nordmenn arrangerte hemmelige markeringer med stor oppslutning.

Men hvordan ser man på denne kampen om Grieg i dag, 75 år etter frigjøringen? Og på hvilken måte har Grieg forsatt med å ha en betydning som ‘større enn seg selv’, enten bevisst styrt av politiske aktører eller som en nærmest selvfølgelig del av vår kollektive bevissthet?