Hjem
Senter for Griegforskning
Faglig-pedagogisk dag 2020

Om musikalsk 'recycling': Grieg i filmmusikken

Edvard Griegs musikk har som ingen andres av norske komponister fra hans generasjon overlevd og spredd seg videre også langt utenfor sjangergrensene. I dette foredraget vil vi se hvordan hans musikk har blitt brukt i kjente og ukjente filmer helt fra filmhistoriens begynnelse.

M
Foto/ill.:
commons

Hovedinnhold

Hva skjer med Griegs musikk i filmen, når den så tett legges opp mot visuelle fortellinger? Hvilke stykker/biter av Griegs musikk blir egentlig valgt ut? Og hva gjør dette med oppfatningen av Griegs musikk i etterkant? Er dette en slags 'musikalsk recycling', som står i veien for en lyttende fortolkning og fornyelse av Griegs musikk?

Foredrag av Arnulf Christian Mattes, førstemanuensis, leder, Senter for Griegforskning