Hjem
Senter for Griegforskning
Organisering

Senter for Griegforskning

Senteret skal fremme forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid mellom Unversitetet i Bergen, lokale og internasjonal institusjoner.

Hovedinnhold

Organisering og partnerskap:

Senteret ligger nå som en selvstendig enhet ved Fakultet for kunst, musikk og design, med bidrag fra og i tett  tverrfakultær samarbeid med Humanistisk fakultet, UiB. Fra 2020 har senteret inngått partneskap med KODE kunstmuseene og komponisthjem i Bergen.

Styringsgruppen:

I 2020 ble det opprettet en rådgivene styringsgruppe med representanter fra de involverte institusjoner:

Styringsgruppens leder:
Frode Thorsen, dekan, KMD-fakultet, UiB

Leder, Senter for Griegforskning:
Arnulf Christian Mattes

Representant fra KMD-fakultetet:
Randi Rolfsjord, Instituttleder, Griegakademiet, UiB 

Representant fra HF-fakultet:
Kristine Hamm, professor, LLE, UIB

Representant fra KODE:
Petter Snare, direktør KODE kunstmuseer og komponisthjem

Representant fra KODE:
TBA, direktør KODE komponisthjem

Eksternt medlem:
Jørgen Langdalen, instituttleder, Høyskolen Kristiania

Eksternt medlem:
Erlend Hovland, professor, Norges Musikkhøgskole

Sekretær: 
Thmas de Ridder, forskningsrådgiver, KMD-fakultet, UiB