Hjem
Senter for Griegforskning
KODE utstilling og konsertserie

Kunst i kamp konsertserie

I forbindelsen med KODEs utstilling 'Kunst i kamp' arrangerer Edvard Grieg museum Troldhaugen en konsertserie, som presenterer musikk av komponister fra begge sider.

Hovedinnhold

KUNST I KAMP I: Signe Lund og David Monrad Johansen.

Medvirkende: Anne Cathrine Eiken, sopran, Audun Kayser og Rune Alver, klaver og Agnese Rugevica, cello.

Innledning ved direktør Sigurd Sandmo og Arnulf Mattes, førsteamanuensis ved UiBs Senter for Griegforskning.

Mattes forteller nærmere om hva som finnes i kildene om de spesielle omstendighetene rundt tilblivelsen og historien til Monrad Johansens i 1943 komponerte 'Balladische Suite' op. 24 i fire satser. Dette verket ble urframført i 1943 i Universitetets Aula med den tyske cellisten Ludwig Hoelscher og komponisten selv ved pianoet. Etter krigen ble cellosuiten revidert flere ganger og i den nye versjonen innspilt av NRK i forbindelse med Monrad Johansens 80-års-jubileum i 1968. Verket ble utgitt i 1969 som 'Suite for cello og klaver' i fem satser.

Fra programmet: Signe Lund (1868–1950) og David Monrad Johansen (1888–1974) var to norske komponister som sto på tysk side under krigen. Begge opplevde rettsoppgjøret etter krigen som en stor personlig tragedie, og følte at deres positive holdninger til Tyskland hadde sin kunstneriske og kunstpolitiske berettigelse. Monrad Johansen opplevde i stor grad å bli reetablert og anerkjent som komponist, etter å ha sonet en lang landssvikdom, mens Signe Lund, en av Norges mest produktive kvinnelige komponister, fikk sin selvbiografi makulert og ble nesten helt glemt. Denne kvelden får vi presentert soloklaverstykker av både Monrad Johansen og Lund, et utvalg av Lunds sanger og Monrad Johansens cellosuite fra krigsåret 1943, et fascinerende verk som sjelden blir spilt.

Les mer på KODES nettsider om Kunst i kamp konsertserien.