Hjem
Senter for Griegforskning
Grieg online

Prosjektmidler til Grieg Research Guide

Grieg Research Guide-prosjektet får støtte av Nasjonalbibliotekets fond for utviklingsmidler.

Grieg word cloud

Hovedinnhold

Grieg Research Guide har fått tildelt prosjekt- og utviklingsmidler for 2016 knyttet til hovedområde 3. Frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak. Midlene skal 'stimulere til nytenkning, kreativitet og innovasjon når det gjelder bibliotekutvikling'.

Grieg Research Guide skal bli en online vitenskapelig vitenskapelig bibliografi og verkfortegnelse om Edvard Grieg, med semantiske relasjoner mellom referanser, verk, personer m.m. Prosjektets mål er å samle Grieg-ressurser fra ulike samlinger, gjøre dem tilgjengelig gjennom søkeverktøy og etterhvert utvide bibliografi og verkkatalog med utdypende verkkommentarer, analyser, oversikts-og reviewartikler til en 'Digital Grieg Companion'. 

Prosjektet er et tverr-institusjonelt samarbeid mellom Senter for Griegforskning, Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen Offentlige Bbibliotek. 

Arbeidsgrupen består av: Arvid Vollsnes og Arnulf Mattes (Senter for Griegforskning, UiB), Tarje Sælen Lavik og Kirstine Folman (UBB,UiB), samt Sverre Bolstad og Jorunn Eckhoff Færden (Bergen offentl. bibliotek). 

Prosjektet varer fra 1. juni 2016 til 31. mars 2017.

Work packages: 
1. Samle bibliografiske data
2. Registrering av verk
3. Datakonvertering
4. Digital formidling
5. Sluttrapport