Hjem

Grunnlovsjubileet 2014

17. mai 2014 var det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. 

Universitetet i Bergen feirer jubileet med bokutgivelser, seminarer, konferanser, festforestilling og utstillinger. 

Jubileet skal feire Grunnloven som Norges viktigste politiske dokument: Frigjørende, samlende og retningsgivende for Norge som nasjon og folkestyre. På grunn av Wilhelm F.K. Christies rolle i historien om 1814, vil jubileet ha en særlig viktig plass ved Universitetet i Bergen.

Innspill til denne nettsiden? Kontakt Åshild Nylund