Hjem

Havbruk og sjømat

De satser på havbruk og sjømat

Som sivilingeniører i havbruk og sjømat skal Kari Anne Kamlund og Lars-Thomas Unneland Larsen bidra til at Norge blir verdens fremste sjømatnasjon.

Hovedinnhold

Kari Anne og Lars-Thomas har en rekke jobbmuligheter innenfor oppdrettsselskaper, fôrprodusenter, forskning, finansiering, forsikring og leverandørindustrien.

Den første tiden har de hatt det travelt med teoretisk biologi, kjemi og lab-arbeid. Etter hvert vil de få hjelp fra de mange marine bedriftene i bergensregionen som kan tilby dem verdifull praksis på veien mot fullført utdannelse.

Miljøene er en voldsom ressurs for våre studenter

Harald Walderhaug, prodekan

Lars-Thomas er fra Gulen i Sogn. Han har allerede fått stipend for hele studietiden. Når han er ferdig venter jobbtilbud fra et oppdrettsselskap.

Nasjonale ambisjoner

Hver dag spiser 37 millioner mennesker verden rundt et måltid med norsk sjømat. Norge har ambisjoner om å femdoble produksjonen av sjømat.

Derfor tilbyr Universitetet i Bergen et femårig sivilingeniør-program som er etterspurt av næringen og myndighetene. I tillegg kan studentene nyte godt av næringsklyngene som driver innovasjon, nytenkning og entreprenørskap.

Professor Sigurd Stefansson er programsjef for sivilingeniør-programmet:

Sigurd Stefansson

Produsent:
UiB

Spesialisering

Gjennom masteroppgaven skal studentene gå dypere inn et tema som er viktig for næringen. Dermed er det mulig å spisse kompetansen og virkelig skille deg ut i mengden av søkere til jobber.

Slik blir du sivilingeniør i havbruk og sjømat

Kunnskapen kan også bidra innen forskning. De unge kan jobbe med innovasjon innen to av UiBs sentre: Lakselussenteret og CtrlAqua - som forsker på løsninger for oppdrett i lukkede systemer.

Sivilingeniør-programmet gir deg også kunnskap om teknologi, ledelse og økonomisk-administrative felt.

Derfor er du ettertraktet hvis du studerer havbruk hos oss

Produsent:
UiB