Hjem
Erna

Bergen sentral når Norge tar internasjonal lederrolle i havforvaltning

Statsminister Erna Solberg etablerer et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. UiBs marine satsing blir sentral.

Hovedinnhold

Panelet vil ledes av statsministeren og bestå av regjeringssjefer i en rekke kyststater fra ulike verdenshjørner, deriblant utviklingsland.

- Havet har et enormt potensial for å møte verdens ressursbehov og skaffe arbeidsplasser og økonomisk og sosial utvikling. Dette kan bare utløses gjennom bærekraftig vekst i havnæringene globalt, sier Solberg.

Planene presentert under World Economic Forum i Davos av Isabella LövinDominic Kailash Nath WaughrayErna SolbergPeter Thomson og Marc R. Benioff.

Norway's international leadership role in ocean management

Produsent:
World Economic Forum

Stort behov

Befolkningsveksten betyr at verden trenger mer ressurser og tjenester fra havet: Mat, energi, medisiner, mineraler og transport.

Solberg ønsker at Norge bidrar til å skape økt internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand gir høy verdiskaping og kan dekke sentrale behov som verden vil stå overfor de kommende årene. Hav står også sentralt i regjeringens nordområdestrategi.

- Jeg ønsker å bruke de norske erfaringene med å kombinere vern og bruk. Norge kan hav og det innebærer at vi har mye å bidra med. Vår kompetanse er etterspurt internasjonalt. Med dette initiativet tar vi en internasjonal lederrolle og gir et konkret bidrag til oppnåelsen FNs bærekraftsmål, sier Solberg.

- Gledelig for UiB

Meldingen fra Davos blir godt mottatt på Nygårdshøyden i Bergen.

- Det er veldig gledelig at Statsministeren engasjerer seg personlig så sterkt i bærekraftig forvaltning av havet. Det er lett å tenke på hav og land som isolerte verdensdeler, men vi har én planet med ett hav, og denne planeten må forvaltes bærekraftig. Norge har mye å lære, men også mye å bidra med internasjonalt, for at vi skal lykkes med dette, sier marin direktør Amund Måge.

Marin dekan Jarl Giske legger til:

- Og UiB vil gjerne bidra. Vi har en stor bredde av marin utdanning og forskning, der det siste tilskuddet er vårt tverrfaglige forskningssenter Ocean Sustainability Bergen.

Om kort tid arrangeres den store bærekraft-konferansen i Universitetsaulaen i Bergen. Professor Edvard Hviding er sentral i arbeidet, og understreker UiB er godt posisjonert til å ta på seg et nasjonalt ansvar.

- Senteret skal ikke bare drive forskning og utdanning, men også gi forskningsbaserte råd om global havforvaltning, til norske og internasjonale myndigheter og organisasjoner, ikke minst FN-systemet, sier Hviding.

Norge tar ansvar

- Norge blir allerede sett på som en ledende aktør og en ettertraktet samarbeidspartner. Dette gjelder ikke minst i vårt internasjonale arbeid mot marin forsøpling, der FNs miljøforsamling, etter forslag fra Norge, før jul ble enige om en nullvisjon om utslipp av plast og mikroplast, sier Erna Solberg.

Arbeidet i panelet settes i gang i første halvår 2018 og vil løpe frem til 2020. En viktig leveranse vil være en rapport om havøkonomiens betydning for bærekraftig utvikling. Panelet vil jobbe tett med FN og spille sammen med andre internasjonale havinitiativer.   

Professor Peter M. Haugan fra Geofysisk institutt ble i fjor gjenvalgt som leder for FNs Intergovernmental Oceanographic Commision (IOC). Professoren er valgt for to nye år, og har tidligere vært viseformann i kommisjonen. 

Peter Haugan UN
Foto/ill.:
UN

Under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø denne uken hadde Haugan, UiB-rektor Dag Rune Olsen og viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen samtaler med FN-topp Peter Thompson.

UN
Foto/ill.:
UN