Hjem
Hav
One Ocean Week 2024

Nordsjøen - fortid, nåtid og fremtid.

Nordsjøen er et delt hav med høy økonomisk aktivitet og stor sosial betydning for alle grensende land. Hva vet vi egentlig om Nordsjøen? Vi har samlet ledende eksperter for å gi svar til et bredt publikum og gi et tverrfaglig perspektiv på Nordsjøens historie og fremtid.

Hovedinnhold

Informasjon om konferansen: 

Se den engelske siden for detaljer.