Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Infoside om deltidsløsning barnevern

Master i barnevern deltid

Fra og med høsten 2024 vil det være mulig å ta masterprogrammet i barnevern også på deltid. Deltid betyr at du tar 15 studiepoeng istedenfor 30 studiepoeng per semester. Undervisningen vil være samlingsbasert. Nedenfor finner du en løsning om hvordan studieløpet ditt kan se ut:

Hovedinnhold

1. semester

MABARN326 (15 stp) Barns utvikling og velferd

2. semester

HEM303 Qualitative Methods and Research Planning eller 
HEM304 Quantitative Methods and Research Planning (15 stp)

3. semester

MABVA402 Barnevernet si beslutningsprosessar og rettslære (15stp)

4. semester

MABARN329 Forsvarleg rettsbruk og rettstryggleik i barnevernet (15 stp)

5. semester

MABARN431 Endringsarbeid, tiltak og prosjektplanlegging (15 stp)

6. og 8. semester

MABARN330  Masteroppgave (30 stp)

7. semester

MABARN435 Kunnskapsbasert barnevernfagleg praksis på individ- og systemnivå