Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Ny bok om helsefremmende arbeid

Forskere ved HEMIL-senteret har nylig utgitt en engelsk-språklig elektronisk open access bok om «An ecological perspective on health promotion: settings, systems and social processes». Dette er en bok som vil kunne ha stor interesse for fagpersoner, studenter og andre som arbeider med folkehelse, og kan benyttes som pensum på relevante profesjons- og masterstudier.

Boken er gratis tilgjengelig (open access) fra denne lenken :

http://www.eurekaselect.com/50696/volume/1

Boken omhandler hvilke forhold på individ-, nærmiljø- og samfunnsnivå som har betydning for folkehelsen, og diskuterer hvordan disse forholdene kan påvirkes i en helsefremmende retning. Hovedtemaet i helsefremmende arbeid - hvordan sunne valg kan gjøres til lette valg – illustreres ved hjelp av eksempler fra forfatternes egen forskning. Med henvisning til velkjente strategier i helsefremmende arbeid gir boken innsikt i hvordan kunnskap om sosiale prosesser kan benyttes for å påvirke ulike nivåer i samfunnslivet. 

Boken fokuserer på viktige arenaer for helsefremmende arbeid, særlig familie, skole, kommune og stat, og argumenterer for hvordan en økologisk system-forståelse kan benyttes for å integrere kunnskap om helsefremmende prosesser og arenaer.