Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Familieforhold påverkar kroppsbilete

Ny forsking ved HEMIL-senteret syner at vene- og familieforhold i oppveksten speler ei stor rolle for kroppsbilete og sjølvbilete hjå vaksne.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Foto/ill.:
Colourbox

Medan samfunnet nesten utelukkande set søkjelyset på ungdommar med dårleg sjølvbilete, har førsteamanuensis Ingrid Holsen ved HEMIL-senteret valt å fokusere på kva som gjer at mange ungdommar faktisk er nøgde med kroppen sin.

Forskargruppa som Holsen er ein del av har følgd 1000 ungdommar frå Hordaland over ein periode på 17 år. Forskinga syner at ungdom med gode vene- og familierelasjonar jamt over har betre kroppsbilete enn dei som ikkje har slike relasjonar. Det som speler størst rolle for eit godt kroppsbilete er at ungdommen kjenner seg verdsette og godkjende av foreldre og vener.

Dessutan syner forskinga er at det gode sjølvbiletet held seg stabilt òg inn i vaksen alder, sjølv om dei som vaksne er meir opptekne av vekt og BMI enn før. Ungdommane gradvis vert meir tilfredse med kroppane sine med alderen, noko som kan henga saman med den generelle usikkerheten ungdom gjerne opplever. Dette fortel Ingrid Holsen til På Høyden.

Les heile saka i UiB si nettavis På Høyden.