Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Undervisningsutvalget ved instituttet

Undervisningsutvalget ved HEMIL

Undervisningsutvalget ved HEMIL behandler saker som gjelder studieprogram og emner ved instituttet.

Medlemmer

Leder: Ragnhild Bjørknes

Sekretær: Grete Line Simonsen

Gruppe A: Gaby Ortiz-Barreda, Fungisai Gwanzura Ottemöller og Marguerite Daniel

Gruppe B: Victor Chimhutu

Gruppe D: Katrine Viktoria Hole og Karianne Brekke

Møteplan

Vår 2020

22. januar

05. mars

01. april