Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Studietilbud

Søk master i barnevern!

Ønsker du kunnskap om barn, foreldreskap og barnevern? Søk master i barnevern ved UiB!

Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Masterprogrammet i barnevern er et fulltidstudium over to år, med samlingsbasert undervisning. Etter endt utdannelse har vi som mål at du skal være faglig oppdatert med hensyn til kunnskapsstatus på barnevernsfeltet samt at du skal kunne vurdere og anvende forskningskunnskap.

Undervisningen omfatter følgende tema:

  • Omsorgsutøvelse og beslutninger i barnevernet
  • Barnet som rettighetsbærer - samtaler med barn
  • Tiltak, implementering og evaluering
  • Barndom og foreldreskap i et globalt perspektiv
  • Metode, vitenskapsteori og etikk
  • Masteroppgave på 60 studiepoeng

 

Hvem kan søke?

Vi tar opp studenter med bachelor i: barnevern, sosialt arbeid/sosionom, vernepleie, psykologi, pedagogikk, helsefag, barnehagelærerutdanning, samfunnsvitenskap eller tilsvarende. Vi tar også opp studenter med grunnskolelærerutdanning.

Hva kan du bli?

Med mastergrad i barnevern er du kvalifisert for faglig arbeid og veiledning innenfor feltet barn, unge og familier. Studiet kvalifiserer også til stillinger som krever kompetanse i fagutvikling, systematisk dokumentasjon og evaluering i samme felt. Flere av våre tidligere studenter har nå lederstillinger på ulike nivå innen feltet.

Hva sier tidligere studenter?

Se intervju med noen av våre tidligere studenter:

Spørsmål?

Lurer du på om du er kvalifisert? Spørsmål om studieopplegget? Ta kontakt med studieveileder (epost: studieveileder.psyfa@uib.no) eller med informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet.